TP Hạ Long: Hướng đến chuyển đổi số toàn diện

16/05/2022 13:55

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, TP Hạ Long đã nỗ lực khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách TTHC. Đồng thời, đổi mới các khâu tiếp nhận, giải quyết TTHC trên cơ sở phân cấp, phân quyền triệt để, đảm bảo quy định của pháp luật.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công đối với thủ tục chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất.

Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, giải quyết tất cả TTHC trên địa bàn thành phố, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long luôn đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trung tâm luôn chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo, hướng đến tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Trung tâm đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, như: Số hoá điện tử các hồ sơ TTHC, 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm việc giải quyết TTHC của các đơn vị được thực hiện công khai, minh bạch trên môi trường mạng. Ngoài ra, Trung tâm sử dụng chữ ký số cho tất cả cán bộ chuyên trách trong quy trình xử lý văn bản khép kín hệ thống quản lý văn bản; đẩy mạnh việc thực hiện thu phí qua hình thức Banking và thẻ POSS góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và thực hiện thành công cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ số.

Hiện nay, thành phố thực hiện phần mềm kế toán cho tất cả các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, phường, xã; phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công thành phố. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản, để điều hành, trao đổi giao việc, xử lý chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các cơ quan, đơn vị có TTHC sử dụng phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ của công dân tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số tổ chức trong trao đổi văn bản điện tử...

Đặc biệt, nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết TTHC, từ tháng 3/2022 TP Hạ Long đã triển khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, việc áp dụng bước đầu mang lại những hiệu quả, tiện ích thiết thực. TP Hạ Long triển khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bước đầu mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Trước đây, quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được lưu thành các tập tài liệu, mỗi khi có yêu cầu tra soát hay chỉnh sửa quy trình một TTHC thì việc tìm kiếm, ký xác nhận thay đổi mất rất nhiều thời gian. Sau khi TP Hạ Long số hóa các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO trên hệ thống điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục được các nhược điểm của việc quản lý thủ công trước đây. Hiện 278 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hạ Long, 118 TTHC của 33 xã, phường trên địa bàn thành phố đã được áp dụng trên phần mềm ISO điện tử với quy trình công việc được thống nhất, chuẩn hóa, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của những người tham gia vào quy trình, qua đó nâng cao sự minh bạch trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thành phố đã ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ của 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bám sát quy định để tham mưu triển khai thực hiện đúng chức năng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tham mưu ban hành mới các quy định theo hướng rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố cũng đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ CBCCVC với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu.

Hằng năm, thành phố đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo yêu cầu vị trí công tác (về kiến thức, kỹ năng hành chính và thái độ hành vi ứng xử). Việc tuyển dụng đội ngũ gắn với tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Thành phố cũng xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ công chức và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, thống nhất, khoa học, khách quan nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa khả năng cống hiến, bộc lộ tiềm năng và góp phần cải thiện môi trường làm việc...

Nguyễn Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16844
Đã truy cập: 40961524

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.