Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
112/2017/NĐ-CP 06/10/2017 Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 Chính phủ
109/2017/NĐ-CP 21/09/2017 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam Chính phủ
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ
33/2017/QĐ-TTg 25/07/2017 quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến Thủ tướng Chính phủ
04/2017/TT-BNV 17/07/2017 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975 của HĐCP và QĐ số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng Bộ Nội vụ
03/2017/TT-BNV 19/05/2017 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ Bộ Nội vụ
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội Bộ Nội vụ
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội Bộ Nội vụ
4769/UBND-VX4 08/08/2016 Về việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ.
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ
916/QĐ-BNV 20/04/2016 Ban hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ Bộ Nội vụ
1646/UBND-TH3 29/03/2016 Về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
384/SNV-CCVTLT 23/03/2016 Về việc triển khai Hướng dấn số 822/HD-VTLTNN của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
358/SNV-CCVTLT 16/03/2016 Về việc đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.
356/TB-SNV 16/03/2016 Thông báo về việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.
651/UBND-VX2 04/02/2016 Về việc giải quyết chính sách cho các đối tượng thuộc đơn vị thanh niên xung phong E371.
575/TB-BNV 29/01/2016 Thông báo kết luận cuộc họp xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong và giải quyết chế độ trợ cấp đối với những người đã có thời gian công tác tại Công ty Xây dựng Thủy lợi Quất Đông trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1978-1979 Bộ Nội vụ
142/CCVTLT-QLVTLT 31/12/2015 Về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.
143/CCVTLT-QLVTLT 30/12/2015 Về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
139/KH-CCVTLT 28/12/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
05/2015/TT-BNV 25/11/2015 Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại lưu trữ lịch sử Bộ Nội vụ
1840/SNV-CCVTLT 20/11/2015 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tạo lập, chuyển đổi, số hóa thông tin tài liệu lưu trữ.
106/2015/NĐ-CP 23/10/2015 Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ Chính phủ
6400/UBND-VX4 23/10/2015 Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ.
1295/HD-SNV 31/08/2015 Hướng dẫn nộp lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử.
822/HD-VTLTNN 26/08/2015 Quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng Bộ Nội vụ
868/QĐ-BNV 17/08/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ
33/2015/TT-BCA 20/07/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002NĐ-Cp ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước Bộ Công An
1980/QĐ-UBND 13/07/2015 Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
33/NQ-CP 30/04/2015 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 Chính phủ
06/CĐ-UBND 13/03/2015 Công điện về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
399/QĐ-UBND 04/02/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 về việc phê duyệt danh sách Chủ nhiệm hợp tác xã hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ-TTg (đợt 1).
25/2014/TT-BTP 31/12/2014 Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp
1775/SNV-CCVTLT 28/11/2014 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ.
16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp Bộ Nội vụ
13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ Bộ Nội vụ
14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư Bộ Nội vụ
15/2014/TT-BNV 31/10/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bộ Nội vụ
12/2014/TT-BNV 28/10/2014 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công Bộ Nội vụ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 440
Đã truy cập: 860431