Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

06/07/2020 13:32

Triển khai Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vi sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019;

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 thông báo kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đối với 71 trường hợp, trong đó: có 70 thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển Vòng 2 (Khối Nhân viên: 09 trường hợp; Khối Giáo viên: 61 trường hợp) và 01 thí sinh có đơn đề nghị bổ sung thành phần hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên.

 

(có Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kèm theo)

qt.snv


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1168
Đã truy cập: 1021648