THÔNG BÁO THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019

26/08/2019 13:47

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019

Triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi, thời gian ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển Vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019.

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 được ban hành kèm theo Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 23/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng (Tải theo đường dẫn cuối tin thông báo).
  2. Về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập:

* Thời gian: ½ ngày, sáng bắt đầu từ 06h30 phút, chiều bắt đầu từ 13h.

- Cấp Mầm non (Ngày 31/8/2019):

+ Sáng ôn tập cho các thí sinh của các địa phương: Móng Cái, Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Hoành Bồ, Tiên Yên, Vân Đồn.

+ Chiều ôn tập cho các thí sinh của các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên.

- Cấp Tiểu học (Ngày 01/9/2019)

+ Sáng ôn tập cho các thí sinh của các địa phương: Cẩm Phả, Móng Cái, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên.

 + Chiều ôn tập cho các thí sinh của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Cô Tô, Hoành Bồ, Vân Đồn.

* Địa điểm: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

  1. Về tổ chức thi Vòng 1:

* Thời gian dự kiến: Cấp Mầm non: ngày 07/9/2019; Cấp Tiểu học: ngày 08/9/2019.

* Địa điểm: Trường THPT Hòn Gai (đường Nguyễn Văn Cừ, phường
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 928
Đã truy cập: 1061301