Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019

19/07/2019 17:02

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 và Quyết định số 2916 /QĐ-UBND ngày 19 /7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019 đối với 2.783 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trong đó: 1.381 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non và 1.402 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/7/2019 đến ngày 17/8/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhu cầu tuyển dụng.

Tài liệu có liên quan: 

- Thông báo  số 01/TB-HHĐTD tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019

- Biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (biểu số 01, biểu số 02)

- Phụ lục địa chỉ, số điện thoại liên hệ các đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 946
Đã truy cập: 1061319