Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thường lệ tháng 7 năm 2019

26/04/2019 09:16

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng 02 dự thảo: (1) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc; (2) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020,

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn nội dung của dự thảo Nghị quyết dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongqlccvc.snv@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tải dự thảo theo đường dẫn dưới đây:

1. Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ nghỉ hưu hoặc thôi việc

2. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 995
Đã truy cập: 1061368