Trang chủ Công chức, viên chức
Tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2016
24/11/2016 10: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5433/KH-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Quảng Ninh về việc tổ...
Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh
23/11/2016 11: 00:00
Ngày 17/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1969/SNV-CCVC hướng dẫn đánh giá tình hình thực...
Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ
23/11/2016 11: 00:00
Ngày 17/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1970/SNV-CCVC hướng dẫn việc đánh giá tình hình...
Hướng dẫn đánh giá năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
09/11/2016 14: 00:00
Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1913/SNV-CC,VC hướng dẫn việc đánh giá, phân loại,...
Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016 diện nguồn nhân lực chất lượng cao.
31/10/2016 16: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Về việc ban hành Quy chế, nội quy xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016
17/10/2016 09: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng NInh năm 2016
04/10/2016 08: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016
30/09/2016 20: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016.
26/08/2016 09: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4947/UBND-TH6 ngày 15/8/2016 về...
Về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Quảng Ninh tính đến thời điểm ngày 30/6/2016.
24/08/2016 11: 00:00
Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 5123/UBND-TH6 ngày 23/8/2016 về việc báo cáo số...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 862
Đã truy cập: 1061235