Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
10-QC/TU 30/12/2019 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy
23/KH-SNGV 04/01/2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụ Sở Ngoại Vụ
662/KH-SNGV 10/05/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, dân vân chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Ngoại vụ năm 2018 Sở Ngoại Vụ
603/HD-SNGV 27/04/2018 Hướng dẫn thực hiện Quy chế 01-QC/TU ngày 06/6/2017 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Quảng Ninh
597/KH-SNGV 26/04/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, NQ số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII; NQ số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018, NQ số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của CP và CT hành động số 21-CT/TU ngày 05/02/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh Sở Ngoại Vụ
34/KH-UBND 06/03/2018 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biển các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
134/KH-SNGV 29/01/2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ năm 2018 Sở Ngoại Vụ
116/KH-SNGV 23/01/2018 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Sở Ngoại Vụ
103./KH-SNGV 19/01/2018 Kế hoạch triển khai chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Sở Ngoại Vụ
46/KH-SNGV 09/01/2018 Kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Sở Ngoại Vụ
4379/QĐ-UBND 07/11/2017 Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
05/2017/TT-BNG 17/10/2017 Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương Bộ Ngoại vụ
2573/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký văn bản đề nghị dán tem AB hộ chiếu phổ thông UBND tỉnh Quảng Ninh
2572/QĐ-UBND 30/06/2017 Về việc uỷ quyền Cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký văn bản đề nghị Cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp hoặc gia hạn thi thực nhập cảnh, lưu trú cho người nước ngoài vào công tác, làm việc với các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
01-QC/TU 06/06/2017 Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy
01QC/TU 06/06/2017 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh
1545/2017/QĐ-UBND 16/05/2017 Về việc ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1362/QĐ-UBND 03/05/2017 Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
02/CT-TTg 06/01/2017 Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế Chính phủ
105/QĐ-SNGV 22/12/2016 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc; chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác trong nội bộ cơ quan Sở Ngoại vụ Sở Ngoại Vụ
06/2016/TT-BNG 11/11/2016 Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Ngoại giao Bộ Ngoại vụ
3287/QĐ-BNG 31/08/2016 Quyết định về việc ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương Bộ Ngoại vụ
2550/2016/QĐ-UBND 12/08/2016 Quyết định về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh Văn phòng UBND tỉnh
2502/2016/QĐ-UBND 08/08/2016 Quyết định ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Văn phòng UBND tỉnh
71/2016/NĐ-CP 01/07/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án Thủ tướng Chính phủ
3336/2011/QĐ-UBND 26/10/2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TỈNH QUẢNG NINH Văn phòng UBND tỉnh
156/2011/QĐ-UBND 19/01/2011 Quyết định ban hành quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2458/QĐ-UBND 14/08/2009 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2/2009/TTLT-BNG-BNV 27/05/2009 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; Bộ Ngoại vụ
1/2009/TT-BNG 22/05/2009 Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội
320/QĐ-SNGV 19/05/2009 Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ đối ngoại Quảng Ninh Sở Ngoại Vụ
320/QĐ-SNGV 19/05/2009 Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ đối ngoại Quảng Ninh
1239/2009/QĐ-UBND 27/04/2009 Quyết định ban hành quy chế quản lí các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh

699/QĐ-UBND 17/03/2009 Quyết định về việc thành lập Trung tâm dịch vụ đối ngoại Quảng Ninh trực thuộc Sở Ngoại vụ Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
4252/2008/CT-BNG 23/12/2008 Về việc tăng cường công tác Ngoại giao Văn hóa tạo động lực mới cho Ngoại giao Việt Nam trong tiến trình Hội nhập quốc tế Bộ Ngoại vụ
4252/2008/CT-BNG 23/12/2008 Về việc tăng cường công tác Ngoại giao Văn hóa tạo động lực mới cho Ngoại giao Việt Nam trong tiến trình Hội nhập quốc tế Bộ Ngoại vụ
11/QĐ-SNGV 12/12/2008 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cổng thông tin thành phần Sở Ngoại vụ Sở Ngoại Vụ
11/QĐ-SNGV 12/12/2008 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cổng thông tin thành phần Sở Ngoại vụ
19/2008/CT-TTG 06/06/2008 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài Thủ tướng Chính phủ
19/2008/CT-TTG 06/06/2008 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài Chính phủ
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1261
Đã truy cập: 49316992.