Phòng quản lí biên giới

30/01/2018

 

 

Trưởng phòng: Vũ Đình Đức
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
   Điện thoại Văn phòng:  0203.3838.770
   Điện thoại di động: 0936679386
   Email: vudinhduc@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị các văn bản, quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực biên giới thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Tham mưu và chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác Hội đàm biên giới.

- Thực hiện công tác xây dựng, công tác duy tu bảo dưỡng và quản lý các công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

- Phó đại diện biên giới đoạn biên giới 8 tỉnh Quảng Ninh.

- Thành viên Văn phòng thường trực 2456 -  Ban chỉ đạo Biển đông - Hải đảo.

- Tham gia tổ giúp việc Tiểu Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế tỉnh về chính trị, an ninh, quốc phòng.

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Văn Tụ
   Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành QTKD
   Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
   Điện thoại Văn phòng:  0203.3838.770
   Điện thoại di động: 0913322631
   Email: nguyenvantu_sngv@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Tổng hợp, báo cáo tình hình biên giới trên đất liền khu vực Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà.

- Thực hiện Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới trong hoạt động quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

- Thực hiện Công tác khảo sát biên giới đơn phương, song phương.

- Tham gia các cuộc họp của Bộ, ngành, tỉnh, các sở ngành, địa phương và nội bộ cơ quan, nội bộ phòng.

-  Công tác phối hợp với các ngành trong quản lý biên giới.

- Tham mưu, đề xuất giải quyết các sự vụ, sự việc liên quan đến công tác quản lý biên giới trên đất liền khu vực Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà.

- Chuyên viên tổng hợp văn phòng thường trực 2456 - Ban chỉ đạo Biển đông- Hải đảo.

- Là thành viên trong tổ thực hiện công tác xây dựng, công tác duy tu bảo dưỡng và quản lý các công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

- Tổng hợp báo cáo UBND, Ủy ban biên giới quốc gia Bộ ngoại giao về công tác Quản lý biên giới  theo định kỳ tháng, quý, năm sau khi 03 văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc được ký kết.

- Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở về công tác Quản lý biên giới và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ của phòng theo tháng, quý, năm.

 

        * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế:

          1. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện:

          a. Lập kế hoạch thường xuyên và đột xuất công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ trên bộ báo cáo cơ quan thẩm quyền phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

b. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các tranh chấp nảy sinh trên đất liền và trên biển thuộc địa bàn tỉnh.

c. Thu thập các tài liệu liên quan đến biên giới lãnh thổ để tổng hợp, đánh giá tình hình công tác quản lý bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh;  

d. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới  quốc gia.

e Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ, hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

  f. Là đầu mối của Sở phối hợp với đơn vị tương ứng của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

g. Chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo Biển đông - Hải đảo tỉnh; Tham gia công việc của Đại diện biên giới đoạn 8 tỉnh Quảng Ninh.    

  h. Chủ trì, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  i.Thống kê tổng hợp, báo cáo các mảng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

        kChủ trì, xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng (nếu có).                       

  l. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

  2. Biên chế:

  Biên chế phòng Quản lý biên giới gồmTrưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1261
Đã truy cập: 49316992.