Lễ tân - Biên phiên dịch

24/08/2017

PHÒNG LỄ TÂN - BIÊN PHIÊN DỊCH


 

 

 

Phụ trách phòng: Ngũ Ánh Lê
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Nhật
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân     
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021 
- Điện thoại di động:  0932280880

- Email: nguanhle@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

        -  Chỉ đạo, phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở các nhiệm vụ liên quan đến công tác lễ tân đón tiếp đoàn ra, đoàn vào; phối hợp với các đơn vị, sở ngành hướng dẫn công tác lễ tân đối ngoại; tổ chức các lớp tập huấn về lễ tân đối ngoại.

- Lập kế hoạch bố trí công việc, phân công và đôn đốc cán bộ trong phòng triển khai nhiệm vụ;

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đề án 30, ISO;

- Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nhiệm vụ của phòng  

- Chủ trì xây dựng VBQPPL có liên quan đến nhiệm vụ của phòng


 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thúy Loan 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ phát triển quốc tế
- Trình độ Ngoại ngữ: tiếng Anh D, Pháp C, Trung A     
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021 
- Điện thoại di động: 0942443288

- Email: nguyenthuyloan@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

     - Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác lễ tân trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh có sự phân công của Sở Ngoại vụ. Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

  - Giúp trưởng phòng tham mưu chuẩn bị nội dung lễ tân các cuộc làm việc của lãnh đạo tỉnh với đối tác Quốc tế, chuẩn bị nội dung các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài.

  - Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công việc của phòng

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phụ trách phòng và lãnh đạo Sở.

        - Trực tiếp đảm nhiệm công tác biên phiên dịch tiếng Anh.


 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Phương Thảo
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Trung
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân    
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021
- Điện thoại di động: 0982286005
Email: phamthiphuongthao@quangninh.gov.vn  

Phân công nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác lễ tân đón tiếp đoàn vào, đoàn ra với các đối tác Trung Quốc; Phối hợp tổ chức các chuyến công tác cho lãnh đạo tỉnh đến các địa phương Trung Quốc, các đối tác sử dụng tiếng Trung;

- Thực hiện công tác biên phiên dịch tiếng Trung Quốc.

- Tham gia các khóa đào tạo và tập huấn chuyên ngành, kỹ năng nghiệp vụ

Đ/c đang đi học dài hạn tại nước ngoài

 


 

Viên chức: Bùi Quang Anh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kinh tế;

- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Trung
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021

- Điện thoại di động: 0932342688

- Email: buiquanganh@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện công tác lễ tân theo sự phân công của lãnh đạo phòng. Trực tiếp đảm nhiệm công tác biên phiên dịch tiếng Trung phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp các đoàn Trung Quốc. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở.

 

 

           * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế:

           1. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện:

           a. Công tác lễ tân:

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh, tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt và đảm bảo đúng quy định, nghi thức ngoại giao.

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án lễ tân, nhân sự, hậu cần phục vụ đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi nước ngoài giao Sở Ngoại vụ chủ trì đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, nghi thức ngoại giao.

  - Tham mưu thực hiện công tác lễ tân trong các sự kiện, hoạt động đối ngoại của tỉnh; Hướng dẫn nghi thức, lễ tân đối ngoại cho các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

  - Làm đầu mối của Sở liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, công tác lễ tân, chương trình hoạt động các đoàn ra, đoàn vào theo quy định.

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn về công tác lễ tân đối ngoại trong tỉnh.

  b. Công tác hậu cần đối ngoại:

Phối hợp với Văn phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hậu cần đối ngoại. Trường hợp có những thay đổi, phát sinh so với Kế hoạch được phê duyệt, Phòng xin ý kiến Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện và có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh bằng văn bản để lưu hồ sơ công việc và làm cơ sở thanh toán.

c. Công tác biên phiên dịch:

- Chủ trì thực hiện công tác biên dịch và phiên dịch các thứ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và ngược lại theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Trường hợp phòng không có cán bộ biên dịch, phiên dịch thứ tiếng theo yêu cầu, phòng báo cáo Lãnh đạo Sở để thực hiện việc thuê biên, phiên dịch. 

- Tham mưu việc trưng dụng cán bộ phiên dịch từ các sở, ngành, địa phương tùy theo chương trình cụ thể.

- Hoàn thiện các thủ tục thanh toán chi phí thuê, trưng dụng phiên dịch phát sinh (nếu có).

         d. Chủ trì, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  e. Tổng hợp, thống kê báo cáo các mảng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổng hợp, thống kê đoàn vào, gửi báo cáo định kỳ về phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế.     

  f.  Chủ trì, xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng (nếu có).                       

  g. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

2. Biên chế:

          Phòng Lễ tân – Biên phiên dịch gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên.


 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1200.
Đã truy cập: 49316932.