Lãnh đạo sở

04/01/2019

Giám đốc: Đinh Thọ Phúc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học ngành điều khiển tàu biển, Cử nhân kinh tế
- Trình độ lí luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
- Điện thoại Văn phòng: 080.33112
- Điện thoại di động: 0913263190

- Email: dinhthophuc@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

              a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao.

              b) Là người phát ngôn của Sở về những vấn đề đối ngoại theo thẩm quyền; Là thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng theo quyết định phân công của Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;

  c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Công tác quản lý nhà nước về biên giới; Văn phòng Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh;

-  Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung về công tác đối ngoại của tỉnh;

-  Công tác tổ chức cán bộ;

-  Công tác Kế toán - Tài chính; Là chủ tài khoản của cơ quan;

-  Trực tiếp chỉ đạo các nội dung: Công tác Cải cách hành chính; Công tác phòng chống tham nhũng; Công tác tiếp công dân; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Bảo vệ chính trị nội bộ; Bảo vệ bí mật nhà nước; Thực hiện dân chủ;

- Công tác đối nội, đối ngoại quan hệ với Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ban; ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh;

- Các hoạt động đối ngoại liên quan đến các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh và đoàn cấp cao của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

d) Là Chủ tịch các Hội đồng của Sở: Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật; Thi tuyển hoặc thẩm định Đề án bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền; Nâng lương (thường xuyên, trước thời hạn); Xét duyệt đào tạo, bồi dưỡng;

e) Là Trưởng các Ban chỉ đạo của Sở gồm: thực hiện Quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

f) Phụ trách chỉ đạo nghiệp vụ của phòng Quản lý Biên giới.

 

                                                 Phó Giám đốc: Đặng Thúy Doan 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật 
Trình độ LLCT: Cao cấp 
Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh, Tiếng Trung C 
Điện thoại Văn phòng: 080.33132 

- Điện thoại di động: 0912008679

- Email: dangthuydoan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Các nội dung liên quan đến công tác hợp tác quốc tế; kinh tế đối ngoại; văn hóa đối ngoại; lễ tân, hậu cần; biên phiên dịch; tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác thỏa thuận quốc tế... với các nước và khu vực (các nước trong khu vực ASEAN trừ nước Lào; các nước Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Phi);

- Công tác thanh tra;

- Công tác pháp chế;

- Giúp Giám đốc tổ chức triển khai Công tác cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở;

- Công tác tổng hợp, báo cáo.

- Văn thư - lưu trữ;

b) Là Trưởng các Ban: Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; Là Đại điện lãnh đạo về chất lượng (QMR) của Sở trong Ban ISO;

c) Giữ mối liên hệ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;

d) Là chủ tài khoản cơ quan khi được Giám đốc ủy quyền;

e) Phụ trách, chỉ đạo Văn phòng Sở;

f) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Phó Giám đốc: Vũ Đình Xứng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp 
Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Trung
Điện thoại Văn phòng: 0203.339859

- Điện thoại di động: 0915252969

- Email: vudinhxung@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

a) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Các nội dung liên quan đến công tác hợp tác quốc tế; kinh tế đối ngoại; văn hóa đối ngoại; lễ tân, hậu cần; biên phiên dịch; tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác thỏa thuận quốc tế... với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc;

- Các nội dung liên quan đến khu hợp tác kinh tế biên giới;

- Các nội dung liên quan đến công việc của Văn phòng gồm: Công nghệ thông tin; Quản lý tài sản; Công tác hành chính; Công tác thăm hỏi phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan.

                b) Là Chủ tịch các hội đồng: Thẩm định giá; Thanh lý tài sản; 

c) Là Chủ tài khoản cơ quan khi được Giám đốc ủy quyền;

d) Phụ trách chỉ đạo nghiệp vụ của phòng Lễ tân – Biên phiên dịch;

 

e) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 872
Đã truy cập: 49316604.