Công bố biểu đồ vận tải hành khách cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

15/04/2020 14:16

Căn cứ Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2010 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Căn cứ văn bản số 5631/TCĐBVN-VT ngày 14/10/2015 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về xây dựng và công bố biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định.

Sở Giao thông Vận tải phê duyệt và công bố biểu đồ vận tải khách cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020 và thay thế Quyết định số 06/QĐ-SGTVT ngày 02/01/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về việc công bố biểu đồ vận tải khách cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây

Phòng Quản lý Vận tải và phương tiện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 224
Đã truy cập: 383187