Trang chủ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - Phòng Quản lý vận tải
Triển khai Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, xe điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
05/04/2019 14: 45:00
Biểu đồ vận tải khách cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
28/03/2019 09: 34:00
Triển khai tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ xanh
11/03/2019 10: 25:00
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1140/TCĐBVN-VT ngày 27/02/2019 “V/v...
Công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ Hòn Gai đến Mông Dương và ngược lại
01/03/2019 10: 08:00
Công bố biểu đồ vận tải khách cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
02/01/2019 15: 20:00
Triển khai cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Giao thông vận tải
23/11/2018 09: 43:00
Theo Văn bản số 11733/BGTVT-TTCNTT ngày 15/10/2018 Bộ Giao thông vận tải và của Tổng cục Đường bộ...
Triển khai thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ
20/11/2018 09: 51:00
Công bố biểu đồ vận tải khách cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý IV năm 2018
04/10/2018 09: 01:00
Công bố biểu đồ vận tải khách cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018
28/06/2018 09: 23:00
Công bố biểu đồ vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/04/2018
13/04/2018 15: 45:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 932
Đã truy cập: 385572