Hội nghị Sơ kết Công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

22/07/2020 13:09

Ngày 22/7/2020, tại Hội trường tầng 15 Trụ sở Liên cơ quan số 2, Khối Thi đua Thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Thực hiện Văn bản số 172/BTĐ-KT ngày 15/6/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các Cụm, Khối thi đua; ngày 22/7/2020 tại Hội trường tầng 15 Trụ sở Liên cơ quan số 2, Sở Du lịch (Khối trưởng) phối hợp với Sở Tài chính (Khối phó) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch chủ trì và điều hành Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật, lãnh đạo các phòng, cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thủy, thay mặt Cụm thi đua hoan nghênh, giới thiệu  Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, đơn vị mới được bổ sung tham gia cùng Khối các sở ngành Tài chính – Kinh tế - Kỹ thuật theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn các Cụm, Khối thi đua tỉnh Quảng Ninh và việc bình xét thi đua các Cụm, Khối. Phát huy vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua, thời gian qua, Sở Du lịch đã tích cực triển khai nhiều nội dung như: (1) Tiến hành xây dựng Giao ước thi đua; (2) Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng, (3) Tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2020 và xin ý kiến tham gia của các đơn vị trong Khối Thi đua; (4) Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị trong Khối Thi đua, Sở Du lịch đã triển khai kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua, ban hành Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 và tiêu chí chấm điểm thi đua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Thắm và các ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội nghị đã đi tới thống nhất thông qua một số nội dung sau: (1) Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua; (2) nội dung kiểm tra chéo đối với các đơn trong Khối thi đua, Đơn vị Khối trưởng theo kế hoạch số 43/KH-KTĐ ngày 24/3/2020 của Khối; (3) phân công nhiệm vụ tổ chức Sơ kết, tổng kết Khối hàng năm...

 

 

qt.sdl


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 725
Đã truy cập: 425151