Tham gia ý kiến về Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025

04/06/2020 10:00

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025; Sở Du lịch đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025. Để đảm bảo tiếp thu, lắng nghe đầy đủ các ý kiến góp ý của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Sở Du lịch các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo. (toàn văn dự thảo gửi cuối bài viết).

Ý kiến góp ý Dự thảo gửi về địa chỉ: Phòng Kế hoạch Phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch hoặc email:quynhvhttdl33@gmail.com.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 961
Đã truy cập: 371503