Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Thương mại Sở Công Thương
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Thương mại Sở Công Thương
Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Công nghiệp Sở Công Thương
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp lại thẻ an toàn điện Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp giấy Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp Sở Công Thương
Thủ tục Cấp, cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực. Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Công nghiệp Sở Công Thương
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Sở Công Thương
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Sở Công Thương
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Sở Công Thương
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại Sở Công Thương
Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Công nghiệp Sở Công Thương
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Công nghiệp Sở Công Thương
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 687
Đã truy cập: 528330