Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

06/07/2020 10:12

Ngày 02/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 116/KHN-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể về quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT), về ứng đụng TMĐT trong doanh nghiệp, ứng dụng TMĐT trong cơ quan nhà nước. Đến năm 2025, đạt tỷ lệ 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; 50% siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở phân phối hiện đại, các hộ gia đình và cá nhân sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng; Doanh số giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C) tăng bình quân 15%/năm; 80% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin giới thiệu, bán sản phẩm của doanh nghiệp; 80% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các phương tiện điện tử; 90% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử; Giá trị giao dịch thương mại điện tử của doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn chiếm 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2025; 100% siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của khách hàng bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 100% cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực kinh tế được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thương mại điện tử; 100% công chức trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về thương mại điện tử được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3, 4 đối với danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025. 100% các giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp và công dân được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Kế hoạch đưa ra 8 nhóm giải pháp thực hiện:

1. Phát triển, hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử.

2. Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử.

3. Ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp.

4. Ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ phát triển sản phẩm.

5. Vận hành, duy trì Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh (teqni.gov.vn)

6. Thông tin, tuyên truyền về thương mại điện tử.

7. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

8. Hợp tác về thương mại điện tử và nhiệm vụ khác.

Đi kèm Kế hoạch là Phụ lục Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Nội dung chi tiết kế hoạch đính kèm tại đây./.

Phòng QLTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 410
Đã truy cập: 541044