Lễ trao giấy chứng nhận 06 cơ sở sửa dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019

17/10/2019 08:52

Những năm qua, với định hướng, chiến lược đúng đắn của Tỉnh ủy, sự năng động, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính quyền các cấp, cùng với sự quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thuận lợi, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể: Năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,1% vượt 0,9% so với kế hoạch; chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Thu nội địa đứng thứ 4 cả nước, năm 2018 với mức đạt trên 30.500 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động song kinh tế tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được kết quả tích cực, tổng thu ngân sách 6 tháng của tỉnh đạt 23.924 tỷ; Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,09%, vượt 0,8 điểm % so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng (11,3%), đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố vùng trọng điểm Bắc Bộ và một số tỉnh, thành phố. Hoạt động kinh tế trên các lĩnh vực tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, nhất là khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, việc đầu tư, phát triển nhanh chóng, nhất là khối công nghiệp và dịch vụ khiến nhu cầu sử dụng năng lượng trong tỉnh không ngừng tăng lên; riêng nguồn năng lượng điện giai đoạn 2013 – 2018 tốc độ tăng trưởng tăng 15,65 %/năm; hiện nay tỉnh Quảng Ninh có 123 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, đứng thứ năm cả nước với tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng năm 2018 ước đạt là 16.484.429 TOE.

Với nhận thức sâu sắc và chia sẻ những khó khăn của ngành năng lượng nhất là trong bối cảnh nguồn cung năng lượng sơ cấp trong nước ngày càng cạn kiệt, biến đổi khí hậu ngày càng có tác động nặng nề đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế- xã hội; thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ninh luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ để chỉ đạo các Sở, ngành địa phương, các doanh nghiệp tăng cường các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đến nay nhận thức của các doanh nghiệp và người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm đã không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất lớn.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật “Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” do JICA tài trợ với nhiều hoạt động thí điểm trong đó có nội dung trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là nội dung hoạt động mới nhằm tuyên truyền tới các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm giảm chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh từ đó triển khai thực hiện tốt Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo Quyết định 280/QĐ - TTg , khuyến khích các doanh nghiệp tham gia có nhiều giải pháp triển khai, thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng đến đạt và giảm suất tiêu hao năng lượng của doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Lễ trao Giấy chứng nhận

Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phát biểu tại Lễ trao Giấy chứng nhận

Chương trình trao Giấy chứng nhận là cơ hội cho các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh được tiếp cận thông tin trực tiếp về các chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  Đồng thời là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cùng nêu ý kiến, trao đổi, tìm giải pháp thực hiện các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách hữu hiệu, giảm áp lực cho ngành năng lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Triển khai và thực hiện chương trình thí điểm trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Ninh năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc phê duyệt Triển khai thí điểm Chương trình trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu:

- Xác định các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện tốt việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, động viên khen thưởng, có xếp hạng;

- Chương trình được tổ chức hàng năm, với các Giấy chứng nhận có giá trị trong thời gian 3 năm. Chương trình khuyến khích các doanh nghiệp tham gia triển khai thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách thường xuyên, liên tục, hướng đến đạt và giảm suất tiêu hao năng lượng của doanh nghiệp.

Chương trình này đã được triển khai đến 123 cơ sử sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đã có 21 cơ sở dụng năng lượng trọng điểm thuộc các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, kinh doanh có hồ sơ tham gia gửi về Hội đồng thẩm định. Đặc biệt, cả 21 đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm tham gia chương trình trao Giấy chứng nhận Hiệu quả năng lượng không có cơ sở nào vi phạm về “Tuân thủ điều kiện môi trường”.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị.

Kết quả có 6 đơn vị được Hội đồng thẩm định đánh giá đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt, công nhận tại quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 trong đó:

- 01 cơ sở đạt hạng hai (02) sao: Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin.

- 05 cơ sở đạt hạng một (01) sao gồm:

+ Công ty cổ phần vận tải và chế biến than Đông Bắc;

+ Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân;

+ Công ty cổ phần Viglacea Hạ Long;

+ Nhà máy nước Diễn Vọng - Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh;

+ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long.

Đây là các cơ sở tiêu biểu trong những năm qua đã có các giải pháp tích cực, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh đạt các tiêu chí được xếp hạng và trao Giấy chứng nhận. Các cơ sở này sẽ được UBND tỉnh giới thiệu đưa vào Sách trắng Tăng trưởng Xanh của tỉnh để giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong tỉnh.

Để ghi nhận kết quả đạt được của của các cơ sở được trao Giấy chứng nhận, ngày 15/10/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tổ chức JICA Nhật bản tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Qua Chương trình trao Giấy chứng nhận cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sang năm 2020 và những năm tiếp theo các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có thêm nhiều giải pháp hữu hiệu để cùng cộng đồng, xã hội sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia, của tỉnh Quảng Ninh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm thiểu các tác động nguy hại đến môi trường, đặc biệt là môi trường vịnh Hạ Long góp phần phát triển kinh tế- xã hội Quảng Ninh nhanh, bền vững!

Phạm Đức Đề - Phó phòng QLNL


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 360
Đã truy cập: 500128