Kết quả kiểm tra “Triển khai tháng hành động vì ANTP” năm 2019

17/05/2019 10:13

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND Tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 201. Trong đó, giao Sở Công Thương làm Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm số 2 của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 795/KH-SCT ngày 09/4/2019 của Sở Công Thương về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 của ngành Công Thương, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm số 2 của Tỉnh do Lãnh đạo Sở Công Thương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 05 địa phương: thành phố Hạ Long, huyện Hoành Bồ, thị xã Đông Triều, Quảng Yên và thành phố Uông Bí từ ngày 07/5/2019 đến ngày 09/5/2019.

Đoàn kiểm tra Cơ sở giò chả Oanh Thời, TP Hạ Long, về các điều kiện đảm bảo ATTP.

Đoàn lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm xác định các chỉ tiêu ATTP.

Kết quả như sau: 05 địa phương được kiểm tra đã chủ động xây dựng Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo LNATTP; Quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP; Kế hoạch bảo đảm ATTP trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019  trên địa bàn. Ban Chỉ đạo LNATTP các địa phương đã chủ động, căn cứ vào tình hình thực tế, tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, Ban Chỉ đạo LNATTP cấp xã, phường xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Cụ thể:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục: 05/05 địa phương đã thực hiện triển khai các hoạt động tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng: (1) Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; (2) phát thanh, truyền hình: 773 lượt; treo 221 chiếc băng zôn, phướn thả, áp phích; In, phát 6.440 tờ gấp, 336 bộ đĩa nội dung tuyên truyền về ATTP, viết tin 6 bài, hướng dẫn tuyên truyền cho 1.366 tổ chức/cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức ký cam kết ATTP cho 933 cơ sở sản xuất/kinh doanh)

2. Công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP

2.1. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của địa phương: Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP cấp huyện, cấp xã, thực hiện từ ngày 19/4/2019 với tổng số đoàn kiểm tra 68 Đoàn kiểm tra (Hoành Bồ 02 đoàn, Uông Bí 02, Hạ Long 21 đoàn, Quảng Yên 20 đoàn, Đông Triều 23 đoàn); tổng số cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm đã được kiểm tra là 1266 cơ sở/BCĐ cấp xã, phường/BQL chợ (trong đó: Số cơ sở vi phạm: 145 cơ sở; Số cơ sở vi phạm bị xử lý: 52 cơ sở; tổng số tiền xử phạt: 116.975.000 đồng).

2.2. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2: (i) Đoàn kiểm tra đã phối hợp với BCĐLNATTP tại 5 địa phương tiến hành kiểm tra 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; làm việc với 05 BCĐ cấp phường/xã. (ii) Đoàn lấy tổng số mẫu test nhanh 30 mẫu: 08 rượu, bia (02 rượu trắng; 03 rượu mơ, ba kích, sâm cau; 03 mẫu bia), 05 mẫu sữa tươi các loại, 15 mẫu dau thơm các loại, 02 mẫu giò, chả, xét nghiệm nhanh các chỉ tiêu metanol, hàn the, phẩm màu. Kết quả: 30/30 mẫu âm tính (-); lấy 12 mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (đang chờ kết quả).

3. Công tác triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm:

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 qua kiểm tra và báo cáo của 5 địa phương về công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm: Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 tại 05/05 địa phương đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận các Ban chỉ đạo cấp huyện đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo LNATTP của Tỉnh. Một số Ban chỉ đạo liên ngành cấp huyện đã sớm tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như thành phố Uông Bí.

QLTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 225
Đã truy cập: 522791