Hoạt động ISO - Sở Công Thương

22/06/2009 12:09

           Sau khi tiến hành đánh giá giám sát lần 03 đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008 đối với Sở Công Thương, Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn- QUACERT đã có thông báo tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đối với Sở Công Thương.

Hồ sơ đánh giá của Sở Công Thương đã được xem xét và xác định đủ điều kiện duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực hoạt động: Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trong các hoạt động: Cấp giấy phép hoạt động điện lực; Thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án xây dựng công trình điện; Trình duyệt cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Quản lý kỹ thuật an toàn (đăng ký sử dụng và cấp giấy chứng nhận) đối với các máy, thiết bị và hóa chất có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp; Thống kê, tổng hợp và báo cáo định kỳ tình hình sản xuất công nghiệp; thanh tra, kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm về hoạt động công nghiệp; Xây dựng và theo dõi thực hiện các dự án khuyến công phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9001: 2008.

Từ khi xây dựng, triển khai áp dụng các quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với các bộ phận, các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương. Công việc đã đi vào nề nếp, rút ngắn được thời gian công việc cho các tổ chức và cá nhân, nội dung công việc được thực hiện theo đúng chức năng gắn kết được các phòng và các bộ phận. Hiệu quả công việc của cán bộ, công chức và các phòng được nâng cao.

Thực hiện triển khai áp dụng theo các quy trình theo tiêu chuẩn ISO trong việc giải quyết công việc của cơ quan Sở đã tạo ra một sự đồng nhất trong việc chỉ đạo, gắn trách nhiệm của từng phòng, từng bộ phận trong quá trình giải quyết công việc, kiểm soát được đầu vào và đầu ra của công việc.

Trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục xây dựng bổ sung hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với lĩnh vực hoạt động thương mại.

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 246
Đã truy cập: 418028