Trung tâm xúc tiến thương mại

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Giám đốc :  Nguyễn Kiên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế  Thương mại
- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033629189; 0913262769
- Email: Nguyenkien@quangninh.gov.vn;
Kienha9@gmail.com

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.

 

Phó Giám đốc: Vũ Bình Minh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại văn phòng:
- Email: Vubinhminh@quangninh.gov.vn

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I.Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Công Thương Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

Tên giao dịch bằng tiếng việt: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Quang Ninh trade promotion centre; Tên viết tắt: Qnitrade.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của pháp luật;  Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử (TMĐT)... theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

II.Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Nhiệm vụ

1. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng các chương trình, kế hoạch về hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm và dài hạn; các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu, phát triển thương hiệu và thị trường, thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ….trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giao Sở Công Thương thực hiện.

3. Quản lý vận hành và khai thác sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Công Thương.

4. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử theo kế hoạch năm và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

5. Triển khai việc hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, Thương mại điện tử theo sự phân công chỉ đạo của Sở Công Thương.

6. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Quản lý cán bộ viên chức, người lao động, tài sản, tài chính theo quy định

8. Thực thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b) Quyền hạn

1. Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường; tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; các cuộc tiếp xúc thương mại cho các doanh nghiệp trong nước với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.

2. Cung cấp, giới thiệu các dịch vụ phòng hội nghị, văn phòng làm việc, thư ký, phiên dịch, cán bộ nghiệp vụ, cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp.

3. Tổ chức các lớp học, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thị trường, quản trị kinh doanh, kỹ năng xuất nhập khẩu, quản trị tài chính; thuế, tài chính, kế toán, chính sách xuất nhập khẩu… tới các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý các ấn phẩm, bản tin, phụ san, tạp chí, website theo quy định của pháp luật nhằm giới thiệu tuyên truyền cơ chế chính sách của Nhà nước và của địa phương về thương mại, tiềm năng phát triển thương mại, thương mại điện tử tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

5. Tổ chức quảng cáo, giới thiệu thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các ấn phẩm ngành, sách báo, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, bảng quảng cáo tấm lớn....

6. Tổ chức các dịch vụ  hỗ trợ  doanh nghiệp như:  Tư vấn pháp lý xuất nhập khẩu; đại lý xuất nhập khẩu;  tư vấn lập văn phòng đại diện trong và ngoài nước, cho thuê văn phòng triển lãm quảng bá sản phẩm Việt.

7. Nghiên cứu tìm hiểu thị trường trong nước và ngoài nướcxây dựng cơ sở dữ liệu một số thị trường hàng hóa quan trọng trong và ngoài nước nhằm trợ giúp doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu;

8. Được phép thu các khoản phí, lệ phí từ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và chịu trách nhiệm về hiệu quả, kết quả thực hiện.

         


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 216
Đã truy cập: 49359928.