Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
SharePoint

Thảo luận trực tuyến

  
Chú Thích /Mô tả
  
  
Nội dung trang
  
  
  
  
Chuyên Mục
  
  
  
  
  
Tags
  
  
  
Thảo luận về cổng thông tin Quảng Ninh
http://www.quangninh.gov.vn/BannerQuangCao/BannerPhai/Monaco_300x200.gif

Thảo luận về cổng thông tin Quảng Ninh. Phiên bản thử nghiệm

17/09/2018 15:2015/10/2018 15:40KhôngKhôngĐang diễn raSử dụng_selfKhông
3.9000000000000004
  

Kiểm tra thảo luận 

17/10/2018 2:3018/10/2018 2:30CóCóĐang diễn raSử dụng_selfCó
3.45
  
kiểm tra
http://www.quangninh.gov.vn/HinhAnhBaiViet/A BAT/Nam 2018/Thang 6/52761_c__fakepath_nguoi_dan_mong_som_ban_giao_mat_bang.00_04_13_13.Still001.jpg

Kiêm tra thảo luận trực tuyến 

05/11/2018 6:0006/11/2018 6:00CóCóĐang diễn raSử dụng_selfCó
0