Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1208

Đã truy cập :

134935711
Công nghệ thông tin

Danh mục TTHC và dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh

Bao gồm: Danh mục TTHC các địa phương, các sở, ban, ngành; danh mục dịch vụ công các địa phương.

Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014

Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014

Tạm dừng hoạt động hệ thống thư điện tử tỉnh trong 02 ngày (17-18/01/2015)

Tạm dừng hoạt động hệ thống thư điện tử tỉnh trong 02 ngày (17-18/01/2015)

Phụ lục Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Phụ lục Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

125 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3638468; Fax:  0203.3638822; Email: banbientap@quangninh.gov.vn