Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1822

Đã truy cập :

108812289
  
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ: Khu 4, Phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333870030; Fax: 0333671600

E-mail: pgddongtrieu.quangninh@moet.edu.vn

BAN LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: LÊ THU TRÀ

- Trình độ CM: Thạc sỹ Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333870136

- Điện thoại di động: 0914344034

 

 

 

Phó trưởng phòng: NGUYỄN THU HƯỜNG

- Trình độ CM: Đại học Sư phạm tiểu học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0333870030

- Điện thoại di động: 0912576637

 

 

 
 

 

 

 


Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hường

- Trình độ CM: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động:

 

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3825325; Fax: 033.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn