Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

370

Đã truy cập :

137199057
  
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ: Khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3870030; Fax: 033.3671600

E-mail: pgddongtrieu.quangninh@moet.edu.vn

BAN LÃNH ĐẠO


Trưởng phòng: Lê Thu Trà

- Trình độ CM: Thạc sĩ Ngữ văn

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3870 030

- Điện thoại di động: 0914 344 034

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hường

- Trình độ CM: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3870 030

- Điện thoại di động: 0978 375 848

 

 

 

Phó trưởng phòng: Hoàng Quang Phong

- Trình độ CM: Đại học sư phạm Toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3870 030

- Điện thoại di động: 0919 785 669

 

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Tâm

- Trình độ CM: Thạc sĩ Sinh học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3870 030

- Điện thoại di động: 0986 111 111

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử sở Giáo dục và Đào tạo
Chịu trách nhiệm chính: Bà Vũ Liên Oanh - Giám đốc sở
Địa chỉ: 163B Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3825325; Fax: 0203.3811246; Email: sgdvdt@quangninh.gov.vn