Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1853

Đã truy cập :

136908447
                                                                                            
Quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo

s

Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 01/4/2016 tại trụ sở tiếp công dân thị xã

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Thị xã Đông Triều
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3870059; Fax: 0203.3670478; Email: ubnddt@quangninh.gov.vn