Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1787

Đã truy cập :

136908158
Tin tức sự kiện LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Thông tin đang cập nhật

22/04/2016 1:00:00 SA

Thông tin đang cập nhật từ Trung tâm hành chính công


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Thị xã Đông Triều
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3870059; Fax: 0203.3670478; Email: ubnddt@quangninh.gov.vn