Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1348

Đã truy cập :

21755
XÂY DỰNG ĐẢNG

Tiên Yên - Những ngày trung tuần tháng 10 này

Là Đảng bộ cấp huyện được chọn tổ chức Đại hội điểm đầu tiên trong toàn tỉnh (vào dịp cuối tháng 5 - 2015), những ngày trung tuần tháng 10 này, Tiên Yên đang khẩn trương, sôi nổi bắt tay vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV...

Bản đồ hành chính
Tìm kiếm
Thư viện ảnh
Album ảnh
Video
Loading ...


  Xem thêm

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
  Cổng thông tin điện tử Huyện Tiên Yên
  Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND Huyện
  Địa chỉ: Tiên Yên - Quảng Ninh
  Điện thoại: 033.3876225; Fax: 033.3740.435 ; Email: ubndty@quangninh.gov.vn