XÃ THANH LÂM 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:         Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Lâm 

Địa chỉ:                Xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh  

Điện thoại:            0203 3790 204

Email:                    ubndxathanhlam@quangninh.gov.vn

Ảnh trụ sở xã Thanh Lâm  

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

Ông Hoàng Văn Thắng

Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 209 

Số điện thoại di động:    0914 993 828

Email: hoangvanthang.bc@quangninh.gov.vn


 

Bà Lan Thị Vân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3790 204

Số điện thoại di động:  0919 490 185

Email: lanthivan@quangninh.gov.vn


 

Ông Trần Văn Và

Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động:  0946 097 765

Email: tranvanva@quangninh.gov.vn


 

Ông Trần Văn Lộc

Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 222

Số điện thoại di động: 01686 148 110

E-mail: tranvanloc.bc@quangninh.gov.vn


 

Ông La Xuân Thế

Phó Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0977 506 459

Email: laxuanthe@quangninh.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Cảnh

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0943 306 148

E-mail: nguyenvancanh.bc@quangninh.gov.vn

Ông Lan Văn Thành

Chủ tịch UBMTTQ

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động: 0982.388.616

Email: lanvanthanh@quangninh.gov.vn