XÃ THANH LÂM 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:         Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Lâm 

Địa chỉ:                 Thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:            0203 3790 204

Email:                   ubndxathanhlam@quangninh.gov.vn

Ảnh trụ sở xã Thanh Lâm  

 

2. Tổ chức bộ máy:

 

Đồng chí: Hoàng Văn Thắng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 209 

Số điện thoại di động: 0914 993 828

Email: hoangvanthang.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Lan Thị Vân

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0919490185, 0973748815

Email: lanthivan@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Trần Văn Và

Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0946 097 765

Email: tranvanva@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Trần Văn Lộc

Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 01686 148 110

E-mail: tranvanloc.bc@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: La Xuân Thế

Phó Chủ tịch HĐND xã

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0977 506 459

Email: laxuanthe@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Cảnh

Phó Chủ tịch UBND xã

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 01637 150 064

E-mail: nguyenvancanh.bc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lan Văn Thành

Chủ tịch MTTQ xã

Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0982 388 616

Email: lanvanthanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Minh Thúy

Chủ tịch Hội LHPN xã

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Phụ vận

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0948 247 520

Email: hoangthuypntl@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Văn Tiến

Chủ tịch Hội Nông dân xã

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0912 530 551

Email:

 

Đồng chí: Phạm Văn Cường

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0918 254 388

Email: phamcuongk3bc@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Văn Đông

Bí thư Đoàn thanh niên xã

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0984 790 918

Email: trandong19892106@gmail.com

 

Đồng chí: Đàm Văn Phục

Trưởng Công an xã

Năm sinh: 1985

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 01678 495 323

Email:

 

Đồng chí: Mễ Thị Tiên

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 01234 222 087

Email: tienubthanhlam@gmail.com

 

Đồng chí: Hoàng Thị Nhẫn

Công chức Văn phòng - Thống kê

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0966 045 882

Email: nhantoathanhlam@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Viên

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 01677 830 289

Email: vien.viet.kieu@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Thị Nhị

Công chức Văn hóa - Xã hội

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 01654 533 375

Email:

 

Đồng chí: Trần Văn Đức

Công chức Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0912 530 269

Email:

 

Đồng chí: Vi Đức Kiên

Công chức Địa chính - Nông nghiệp -

Xây dựng và Môi trường

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0912 900 093

Email: viduckien1177@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Văn Quý

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 01233 418 037

Email:

Đồng chí: Mông Thị Thái

Công chức Tài chính - Kế toán

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: CĐ Tài chính Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng: 0203 3790 204

Số điện thoại di động: 0986 833 980

Email: thaicachua@gmail.com