XÃ ĐỒN ĐẠC 

 

1. Thông tin chung:  

Tên cơ quan:          Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồn Đạc

Địa chỉ:                  Xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại:              0203 3888 584

Email:                   ubndxadondac@quangninh.gov.vn 

Ảnh trụ sở xã Đồn Đạc  

2. Tổ chức bộ máy:

Ông Trần Văn Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 0203 3888 401

Số điện thoại di động:     0945 095 165

E-mail: tranvandung_ubbc@quangninh.gov.vn

 

Ông Triệu Văn Dũng

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 534

Số điện thoại di động:     

E-mail: trieudungmttq@gmail.com


Ông Phạm Thế Hiền

Chủ tịch HĐND

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:    0975 301 210

Email:


Bà Nguyễn Thị Gái

Phó Chủ tịch HĐND

Năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:    0942 784 822

Email:

Ông Nguyễn Thành Trung

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:  01644 625 504

Email:


Ông Hà Văn Ba 

Phó Chủ tịch UBND

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:

Số điện thoại di động:    01238 734 082

Email: