1. Thông tin chung 
               Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ 
               Địa chỉ:          Số 354, đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ
               Điện thoại   :  0333 888 490
               Fax             :  0333 888 205 
               E-mail         :  ubndbc@quangninh.gov.vn 

 

Trụ sở HĐND và UBND huyện Ba Chẽ.


2. Tổ chức bộ máy

Chủ tịch UBND huyện

 
Le Hai.JPG


Đồng chí Lê Minh Hải 
Điện thoại văn phòng: 0333.888.202
Điện thoại di động:      
Email: leminhhai@quangninh.gov.vn
Email2: leminhhai.quangninh@gmail.com

                                     
Các Phó Chủ tịch UBND:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Công Quyền 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
(phụ trách khối Kinh tế)
Điện thoại văn phòng: 0333.790.884
Điện thoại di động:    
Email: nguyencongquyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đinh Thị Vỹ
Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách khối Văn hóa - Xã hội)
Điện thoại văn phòng:  033.3888.208    
Điện thoại di động:            
Email:   dinhthivy@quangninh.gov.vn
 


  

Các thành viên UBND huyện:
    

Trung tá: Phạm Duy Chiến
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nhân Chính, Lý nhân, Hà Nam
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.888.327
Email: duychien001@gmail.com

 


Đại tá: Nguyễn Văn Cường
Trưởng Công an huyện
Năm sinh: 1959
Quê quán: Mạo Khê, Đông Triều, Q.Ninh
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

ĐTCQ: 0333.888.314
 
Email: nguyenvancuong.ca@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Mai
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Điện thoại văn phòng: 033.3888.305
Điện thoại di động:   0987.395.509   
Email:  nguyenthithuymai@quangninh.gov.vn 

 

       

 

Đồng chí: Trần Văn Dũng

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Năm sinh: 1980
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại văn phòng:  033.3888.223
Số điện thoại di động:      0945.095.165
E-mail: tranvandung_ubbc@quangninh.gov.vn

 

  

 

         3. Phân công công tác của lãnh đạo UBND huyện:
         3.1. Ông: Lê Minh Hải - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện:

            Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Chủ tịch UBND huyện theo Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003: Lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của UBND huyện, của các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

             Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nội chính, nội vụ, ngoại vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thống kê, kế hoạch, quy hoạch (quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch phát triển theo ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng…), trực tiếp điều hành ngân sách và các nguồn lực cho đầu tư phát triển, công tác thi đua khen thưởng.

             Chỉ đạo, kiểm tra các ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, xem xét và giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

             Giữ mối liên hệ công tác với Thường trực Huyện uỷ, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, Thường trực HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, UBMTTQ huyện.

            Là trưởng các Ban chỉ đạo: Ban an toàn giao thông; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và tham gia các ban chỉ đạo theo quyết định của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

            3.2. Ông:  - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân huyện, phụ trách kinh tế.

             Chịu trách nhiệm Thường trực, chỉ đạo các công việc chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch uỷ quyền.

             Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác Văn phòng HĐND và UBND huyện; lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giao thông, tài nguyên và môi trường, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện lực, dịch vụ, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ với các lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân sách.

             Chỉ đạo kiểm tra các ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, xem xét và giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

             Làm Giám đốc Ban quản lý dự án trồng rừng Việt Đức; làm phát ngôn của UBND huyện và là trưởng các ban chỉ đạo:; Ban chỉ đạo 127; Ban hậu cần nhân dân; Ban phòng không Nhân dân; Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo 12; Ban chỉ đạo 135; Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng.

            Giữ mối liên hệ công tác với Hội Nông dân, Câu lạc bộ Hưu trí 3 - 2, Trạm Thú y, Điện lực Ba Chẽ và các Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp.

            * Chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án công trình, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm phát triển quỹ đất.

            3.3. Ông: Nguyễn Công Quyền - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện phụ trách khối văn hoá - xã hội.

            Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: công tác khoa học công nghệ, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử, giáo dục đào tạo, y tế, bưu chính viễn thông, du lịch, dân tộc, tôn giáo, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp, lưu trữ nhà nước, bảo hiểm, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội.

             Chỉ đạo các ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, xem xét và giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

            Làm trưởng các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo giảm nghèo; Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ban chỉ đạo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo nước sạch và vệ sinh môi trường; Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục; Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Ban chỉ đạo 138; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban đại diện hội đồng quản trị phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội; Chủ tịch Hội khuyến học; Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng; Chủ tịch hội đồng giáo dục pháp luật; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ huyện.

            Giữ mối liên hệ công tác với Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật.

            * Chỉ đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục và đào tạo, Y tế, Nội vụ, Văn hoá và thông tin, Lao động  thương binh và xã hội, Tư pháp, Dân tộc, Đài truyền thanh - truyền hình, Trung tâm y tế, Trung tâm Văn hoá - TTTT, Trung tâm Dân số và KHH GĐ.

            Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, các văn bản trước đây về phân công trách nhiệm lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trái với quyết định này nay bãi bỏ.

           4. Chức năng, nhiệm vụ :

Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân huyện được quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 như sau:

 
 

Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

 Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

 Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

 Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.