1. Thông tin chung
          Tên cơ quan: Huyện uỷ huyện Ba Chẽ 
          Địa chỉ        : Khu 2 - Thị trấn Ba Chẽ - Quảng Ninh 
          Điện thoại   :  0333. 888. 240 
          Fax             :  0333. 888. 731 
          E-mail         : 
hubc@quangninh.gov.vn 

 
HU BaChe .JPG

Ảnh trụ sở Huyện Uỷ Ba Chẽ


2. Tổ chức bộ máy 

                                  Bí thư Huyện uỷ:

 

NguyenHuuGiang.JPG 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Giang
Bí thư huyện uỷ
Điện thoại văn phòng: 033.3888.235
 Điện thoại di động:     0913.089.988
Email: nguyenhuugiang@quangninh.gov.vn

        
                             Phó Bí thư Huyện uỷ:

 

Nguyen Xuan Long.JPG 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Long 
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại văn phòng: 033.3888.258
 Điện thoại di động:    0913.388.042
Email: nguyenxuanlong@quangninh.gov.vn
  
                     

Le Hai.JPG 

Đồng chí: Lê Minh Hải 
Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại văn phòng: 0333.888.202
 Điện thoại di động:    0915.771.688
Email: leminhhai_ubndbc@quangninh.gov.vn
  

 

 
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ
KHOÁ XXIII NHIỆM KỲ (2010-2015):

 

NguyenHuuGiang.JPG

 

Nguyễn Hữu Giang
Bí thư huyện uỷ

Nguyen Xuan Long.JPG

 

Nguyễn Xuân Long
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
 Chủ tịch HĐND huyện

Le Hai.JPG

 

 
Lê Minh Hải
Phó Bí thư Huyện uỷ
 Chủ tịch UBND huyện

 

Nguyen Ngoc Huan.JPG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huân 
Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

 

 

  Nguyen Minh Son.JPG

 


Nguyễn Minh Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

 


Nguyen Cong Quyen.JPG

 


Nguyễn Công Quyền
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

thom.jpg

 

 

Vũ Thị Thơm
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Le Xuan Mui.JPG

 

 

 

Lê Xuân Mùi
Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


 

PhanTuyen.jpg

 

 

Phan Trọng Tuyến
Trưởng Ban Dân vận huyện ủy

Dinh Vy.JPG

 

 

 

Đinh Thị Vỹ
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 


 

 

 

Đại tá: Nguyễn Văn Cường

Trưởng Công an huyện


 

 

 

 


Trung tá: Phạm Duy Chiến
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 

 

 Bùi Văn Lưu
Bí thư Đảng ủy Thị trấn Ba Chẽ

 

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BA CHẼ
KHOÁ XXIII NHIỆM KỲ (2010-2015)
              

 

 

STT

Họ và tên

Đơn vị, chức danh

1

Nguyễn Hữu Giang

Bí thư Huyện uỷ

2

Nguyễn Xuân Long

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

3

Lê Minh Hải

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Ngọc Huân

Phó Chủ tịch HĐND huyện 

5

Nguyễn Minh Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

6

Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

7

Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Đinh Thị Vỹ

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

9

Phan Trọng Tuyến

Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

10

Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

11

Nguyễn Văn Cường

Trưởng Công an huyện

12

Vương Quang Ninh

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

13

Linh Thị Xuân

Uỷ viên Thường trực HĐND huyện

14

Triệu Đức Phượng

Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

15

Trương Văn Hậu

Viện trưởng Viện KSND huyện

16

Lê Viết Cường

Chánh án TAND huyện

17

Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

18

Nguyễn Hữu Thái

Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ

19

Lê Thanh Từ

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

20

Vi Thanh Vinh

Trưởng phòng Nội vụ huyện

21

Hà Ngọc Tùng

Bí thư Huyện đoàn Ba Chẽ

22

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình

23

Khiếu Anh Tú

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

24

Nịnh Quốc Hoàn

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

25

Lan Thị Thu

Chánh Thanh tra huyện

26

Phạm Thị Hằng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

27

Phạm Quang Dũng

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

28

Nguyễn Thị Thúy Mai

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

29

Lê Hồng Phú

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách - xã hội

30

Bùi Văn Lưu

Bí thư Đảng uỷ Thị trấn

31

Nguyễn Thái Phong

Bí thư Đảng uỷ xã Lương Mông

32

Nguyễn Công Thận

Bí thư Đảng uỷ xã Minh Cầm

33

Khúc Minh Tề

Bí thư Đảng uỷ xã Đạp Thanh

34

Phạm Văn Tâm

Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Sơn

35

Hoàng Trường Sơn

Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn

36

Đào Đình Chùy

Bí thư Đảng uỷ xã Đồn Đạc

37

Hoàng Ngọc Quyền

Bí thư xã Thanh Lâm

 

  3. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy
và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị :


 

  

1. VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

 

Đồng chí: Đồng Nguyên Khánh

Chánh Văn phòng  

Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:  
ĐTCQ: 
ĐTDĐ:
Email: 

 

Đồng chí: Vũ Thị Hoài 

Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

 

2. BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Mùi 

Trưởng Ban
    Năm sinh: 1959
Trình độ CM: Đại học lý luận chính trị
ĐTCQ:
ĐTDĐ:  0918.942.854
Email: lexuanmui@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Thái

Phó trưởng ban

Năm sinh: 1960
Trình độ CM: Đại học Tài chính - Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:     0912.138.679
E-mail:
nguyenhuuthai@quangninh.gov.vn

 

 


Đồng chí: Trịnh Xuân Tư

Phó trưởng ban

Năm sinh: 1978
Trình độ CM: Đại học Sư phạm Toán
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:   0984.396.888
E-mail:

 

 

3. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ


 

 

Đồng chí: Vũ Thị Thơm - Chủ nhiệm
Email: vuthithom@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Vượng

Phó Chủ nhiệm

 

4. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

 

 

 

 

Đồng chí: Đinh Thị Vỹ - Trưởng Ban  

 


Đồng chí: Đỗ Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban  

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Được 

Phó Trưởng Ban 
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Địa
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại văn phòng:
Số điện thoại di động:     0942.720.884
E-mail:
nguyenvanduoc_ubndbc@quangninh.gov.vn

 

5. BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ

 

 

 

 

Đồng chí: Phan Trọng Tuyến - Trưởng Ban

Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại văn phòng: 0333.888.359
Số điện thoại di động:     0912.458.405
E-mail: phantrongtuyen@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Khánh

Phó Ban

 

6. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

 

 

Đồng chí: Đỗ Anh Tuấn  

Giám đốc

 

 

Đồng chí: Đoàn Thị Thúy

Phó Giám đốc