TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện

Địa chỉ:             Số 354 đường Hải Chi, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:       02033 790 996
         
Email:             ttptqd.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

Đồng chí: Vi Văn Chiến

Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  02033. 790. 996

Số điện thoại di động:  0912. 074. 771

Email: vivanchien@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nghiêm Minh Vỹ

Phó giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cơ quan:  02033. 790. 996

Điện thoại di động: 0914. 635. 805

Email:  nghiemminhvi@quangninh.gov.vn