PHÒNG Y TẾ HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Phòng Y tế huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:           Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0333. 888. 792              

Email:             phongyt.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Đồng chí: Ngô Văn Vinh

Trưởng phòng Y tế

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 792

Số điện thoại di động:       0983. 069. 828

Email: ngovanvinh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đàm Thị Định

Chuyên viên

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Dược

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 792

Số điện thoại di động:       0916. 149. 761

Email: phongyt.bc@quangninh.gov.vn

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Ba Chẽ có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế.

4. Địa chỉ Thư công vụ các trạm y tế:

Trạm y tế xã Lương Mông:     tytxluongmong@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Minh Cầm:         tytxminhcam@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Đạp Thanh:        tytxdapthanh@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Thanh Lâm:       tytxthanhlam@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Thanh Sơn:        tytxthanhson@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Nam Sơn:           tytxnamson@quangninh.gov.vn

Trạm y tế xã Đồn Đạc:            tytxdondac@quangninh.gov.vn

Trạm y tế thị trấn Ba Chẽ:       tytbache.syt@quangninh.gov.vn