PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:    Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0203 3888 486

Fax:                 0203 3888 486

Email:              phongktht.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Năm sinh: 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 209

Số điện thoại di động:      0915 586 566

Email: nguyentiendung.bc@quangninh.gov.vn

 


Đồng chí: Nguyễn Tiến Trường

Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 209

Số điện thoại di động:      0914 664 684

Email: nguyentientruong@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Nguyễn Mạnh Trung

Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Số điện thoại văn phòng:  0203 3888 209

Số điện thoại di động:      0914 664 684

Email: nguyenmanhtrung@quangninh.gov.vn

  

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Hạ tầng - Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyên, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; phát triển Đô thị; Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông; Khoa học và công nghệ.