NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:             Khu I Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        0333. 888. 244

Fax:                  0333. 888. 212

E-mail:              agribankbache@gmail.com          

 

2. Cơ cấu tổ chức:  

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Khiên

Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333. 888. 244

Số điện thoại di động:      0912. 402. 199

Email:  khien.agribank@gmail.com

 

 

Đồng chí: Đàm Thị Chạ

Phó giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện

Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng:  0333. 888. 264

Số điện thoại di động:        0917. 161. 269

Email: