HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

HUYỆN BA CHẼ
 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:            Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ

Điện thoại:        02033 888 207

E-mail:             hoipn.bc@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:  

  

Đồng chí: Hoàng Thị Oanh

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 207

Số điện thoại di động:     0912 900 109

Email:  hoangoanh.bache@gmail.com

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Hằng

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033 888 207

Số điện thoại di động:    01254 678 559

Email: phamthihangbtc@gmail.com