HUYỆN UỶ HUYỆN BA CHẼ

 

1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:        Huyện uỷ huyện Ba Chẽ

Địa chỉ:                Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại:            0203. 3888. 045

Fax:                       0203. 3888.731

Email:                   hubc@quangninh.gov.vn


Ảnh trụ sở Huyện uỷ Ba Chẽ

 2. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ 

Điện thoại văn phòng: 0203. 3888. 235

Điện thoại di động:    

Email: leminhhai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Ngọc Nam

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ,

Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại văn phòng: 0203. 3888. 258

Điện thoại di động:   

Email: dongocnam@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại văn phòng: 0203. 3888. 202

Điện thoại di động:   

Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

 

  
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ
KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

Đồng chí: Lê Minh Hải

 Bí thư Huyện uỷ

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Ngọc Nam 

Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện


 

 

Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

 

Đồng chí: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

Đồng chí: Bùi Văn Lưu

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

 

Đồng chí: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

Đồng chí: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

Đồng chí: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 


Thượng tá Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

 


 

Đại tá Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

 


 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c: Lê Minh Hải

Bí thư Huyện uỷ

2

Đ/c: Đỗ Ngọc Nam

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c: Nguyễn Minh Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c: Nguyễn Công Quyền

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

5

Đ/c: Linh Thị Xuân

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

6

Đ/c: Bùi Văn Lưu

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Đ/c: Lê Xuân Mùi

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

8

Đ/c: Vũ Thị Thơm

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

9

Đ/c: Hoàng Ngọc Quyền

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

10

Đ/c: Phạm Duy Chiến

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11

Đ/c: Vũ Minh Đức

Trưởng Công an huyện

12

Đ/c: Đinh Thị Vỹ

Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Đ/c: Lưu Minh Thắng

Chánh Văn phòng Huyện ủy

14

Đ/c Hà Văn Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

15

Đ/c: Phạm Thị Thùy Trang

Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

16

Đ/c: Vương Quang Ninh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

17

Đ/c: Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

18

Đ/c: Nguyễn Huy Toàn

Bí thư Huyện đoàn Ba Chẽ

19

Đ/c: Nguyễn Thái Phong

Ủy viên Thường trực HĐND huyện

20

Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Mai

Trưởng phòng Nội vụ

21

Đ/c: Nịnh Quốc Hoàn

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

22

Đ/c: Phạm Thị Hằng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

23

Đ/c: Triệu Đức Phượng

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

24

Đ/c: Đoàn Văn Khánh

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

25

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

26

Đ/c: Hoàng Trường Sơn

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

27

Đ/c: Nịnh Minh Quang

Trưởng phòng Dân tộc

28

Đ/c: Lan Thị Thu

Chánh Thanh tra

29

Đ/c: Nguyễn Đức Thành

Viện trưởng Viện KSND huyện

30

Đ/c: Lê Viết Cường

Chánh án TAND huyện

31

Đ/c: Đồng Nguyên Khánh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn

32

Đ/c: Hà Ngọc Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Mông

33

Đ/c: Bàn Văn Ba

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Cầm

34

Đ/c: Khúc Minh Tề

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạp Thanh

35

Đ/c: Hoàng Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

36

Đ/c: Khúc Thanh Nghị

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn

37

Đ/c: Vi Thanh Vinh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn

38

Đ/c: Trần Văn Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc