Websites liên kết
                                                                                                        
Quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 28/6/2017, UBND huyện Ba Chẽ nhận được đơn kiến nghị của ông đại diện người đứng tên trong đơn và có chữ ký của 07 hộ dân tại Khu 4 thị trấn Ba Chẽ, nội dung kiến nghị: ngừng việc xây và lắp đặt cột phát sóng Mobifone tại Khu 4 thị trấn Ba Chẽ.

Ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhận được đơn của ông Phạm Văn Ảnh, thường trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đơn có nội dung: Đề nghị cho phép hoàn thiện ngôi nhà tạm để ở tại Khu 6, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Phản ánh về việc một số hộ dân lấn chiếm đất rừng nhưng được bao che, không lập hồ sơ xử lý: Hộ ông Vi Văn Tuân, thôn Đồng Tán; hộ ông Lộc Văn Chung, thôn Đồng Doong; hộ ông Vi Văn Tô, thôn Đồng Doong; Một số hộ dân trước đây (năm 2012) lấn chiếm đất rừng để trồng keo, nay đã khai thác hết mà không phải nộp tiền theo tỉ lệ phần trăm như quyết định của UBND huyện (cụ thể ông Lộc Văn Hoàn, ông Phạm Văn Hội cùng trú tại thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm).

Phản ánh về việc UBND xã Đạp Thanh lấy đất của các ông, bà đang sử dụng: giao cho ông Triệu Quý Tề sử dụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các ông, bà. Các ông, bà đã kiến nghị nhiều lần đến UBND xã Đạp Thanh nhưng chưa được giải quyết (đất của các ông, bà được giao đất năm 1996, với thời hạn 50 năm).

Phản ánh về việc UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác chồng lấn vào đất của gia đình ông, ông đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Nội dung Công văn số 160/TN-MT ngày 05/6/2017 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

Ngày 14/3/2017, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Công văn số 294-CV/HU của Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ về chuyển đơn của bà Bùi Thị Thanh, trú tại Khu 3, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/01/2017 UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 87/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn của ông Vi Văn Huy trú tại thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ đại diện cho 08 hộ dân.

Ngày 09/01/2017 UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 24/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn của ông Đặng A Tài, trú tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Thông báo số 296/TB-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/10/2016 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; Công văn số 4776/UBND-TD4 ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết đơn của bà Bàn Thị Hai (Lan) đại diện cho 07 công dân trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Ngày 20/8/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 1264/UBND-TD4 ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Phiếu chuyển đơn số 96/PCĐ-PTTH ngày 12/9/2016 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn của ông Triệu Quý Sênh, trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhận được văn bản số 4776/UBND-TD4 ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết đơn của Bà Bàn Thị Hai (Lan), đại điện cho 07 công dân, trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

 

Ngày 25/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 805/UBND-TD4 ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Chíu Du Minh, trú tại thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, kiến nghị về việc năm 2003 UBND huyện Ba Chẽ cấp đất cho ông Triệu Quay Phúc chồng lấn lên đất rừng được giao năm 2001 của gia đình ông.

 

Ngày 19/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 756/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển đơn của ông Bàn Tắc Lìn đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

 

UBND huyện Ba Chẽ nhận được công văn số 55/LĐTBXH-BTXH ngày 20/4/2016 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh chuyển đến về việc xem xét giải quyết kiến nghị của ông Phùn Dảu Quay.

 

Ngày 12/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 693/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển đơn của ông Đặng Chăn Coóng, đại diện cho con cháu trong gia đình, trú tại thôn Cái Gian, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

 

1 - 20 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn