Websites liên kết
                                                                                                        
Quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo

Nội dung Công văn số 160/TN-MT ngày 05/6/2017 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

Ngày 14/3/2017, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Công văn số 294-CV/HU của Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ về chuyển đơn của bà Bùi Thị Thanh, trú tại Khu 3, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/01/2017 UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 87/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn của ông Vi Văn Huy trú tại thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ đại diện cho 08 hộ dân.

Ngày 09/01/2017 UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 24/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn của ông Đặng A Tài, trú tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Thông báo số 296/TB-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thông báo kết quả tiếp công dân ngày 17/10/2016 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; Công văn số 4776/UBND-TD4 ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết đơn của bà Bàn Thị Hai (Lan) đại diện cho 07 công dân trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Ngày 20/8/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 1264/UBND-TD4 ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Phiếu chuyển đơn số 96/PCĐ-PTTH ngày 12/9/2016 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn của ông Triệu Quý Sênh, trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhận được văn bản số 4776/UBND-TD4 ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết đơn của Bà Bàn Thị Hai (Lan), đại điện cho 07 công dân, trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

 

Ngày 25/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 805/UBND-TD4 ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Chíu Du Minh, trú tại thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, kiến nghị về việc năm 2003 UBND huyện Ba Chẽ cấp đất cho ông Triệu Quay Phúc chồng lấn lên đất rừng được giao năm 2001 của gia đình ông.

 

Ngày 19/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 756/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển đơn của ông Bàn Tắc Lìn đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

 

UBND huyện Ba Chẽ nhận được công văn số 55/LĐTBXH-BTXH ngày 20/4/2016 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh chuyển đến về việc xem xét giải quyết kiến nghị của ông Phùn Dảu Quay.

 

Ngày 12/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 693/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển đơn của ông Đặng Chăn Coóng, đại diện cho con cháu trong gia đình, trú tại thôn Cái Gian, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

 

Ngày 21/4/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 558/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển đơn của bà Dương Thị Liên đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

 

Ngày 11/4/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 505/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển đơn của bà Lục Thị Kiên đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 358/UBND-TD4 ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh và đơn kiến nghị của ông Triệu Chăn Hình, thôn Khe Ốn, xã Thanh Lâm ngày 07/3/2016.

 

Ngày 23/3/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được đơn của ông Đặng Tằng Và, vợ là Chíu Thị Ba thường trú tại thôn Nam Kim giữa, xã Đồn Đạc với nội dung: Đề nghị san gạt cho gia đình ông nền nhà để ông làm lại nhà ở gần đường không phải qua suối.

 

Ngày 17/3/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Công văn số 347/UBND-TD4 ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Ân Văn Phúc đến UBND huyện Ba Chẽ để giải quyết theo quy định.

1 - 20 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn