Websites liên kết
                                                                                                        
Quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 14/11/2017 của UBND xã Nam Sơn tiếp nhận Đơn đề nghị của Bà Hồ Thị Đào, địa chỉ tại thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Ngày 27/10/2017, Phòng Tài nguyên và MT huyện nhận Đơn kiến nghị của ông Mông Văn Thàm, địa chỉ Khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ liên quan đến việc xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Phòng Nội vụ huyện nhận Văn bản số 59/TCD ngày 03/11/2017 của Ban Tiếp công dân huyện về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của ông Dương Nho Định, thôn Khe Nà, xã Lương Mông.

Thực hiện Công văn số 389-CV/HU, ngày 04/10/2017 của Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Thư trú tại Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

Thực hiện Công văn số 612/VPUBND-TTTT ngày 28/9/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh về việc trả lời người dân trên Cổng TTĐT tỉnh.

        Thực hiện Công văn số 389-CV/HU ngày 26/9/2017 của Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ về việc chuyển đơn của bà La Thị Sinh, có hộ khẩu thường trú tại thôn Bắc Xa, xã Đạp Thanh; đơn của ông Lê Văn Mạnh, trú tại Khu 5, thị trấn Ba Chẽ.

        Ngày 23/8, Thường trực UBND huyện nhận được đơn của ông Ngô Văn Tường trú tại Khu 3, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ. Đề nghị đo đạc khảo sát diện tích đất thu hồi theo đúng hiện trạng để căn cứ ra quyết định thu hồi.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh kèm theo Phiếu chuyển hồ sơ số 1040/UBND-TD2 ngày 02/8/2017 về việc trả lời công dân.

Ngày 19/8/2017, UBND huyện nhận được đơn đề nghị của ông Triệu Sáng Làn trú tại thôn Đồng Quánh, xã Minh Cầm với 4 nội dung.

Ngày 15/9, UBND huyện nhận được đơn đề nghị của ông Đặng Tằng Và trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ về việc Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup không hỗ trợ gia đình ông làm nhà mới để ở.

Ngày 12/9/2017, UBND huyện nhận được Đơn đề nghị của ông Lê Văn Mạnh, trú tại Khu 5, thị trấn Ba Chẽ.

     Ngày 28/8, UBND huyện nhân được Phiếu chuyển hồ sơ số 1196/UBND-TD2 của UBND tỉnh về việc chuyển đơn của ông Đinh Văn Cường trú tại Khu 3, thị trấn Ba Chẽ. Kiến nghị về việc gia đình ông bị thu hồi hết đất ở để thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị (hạng mục tuyến đường Hải Chi)

Ngày 28/6/2017, UBND huyện Ba Chẽ nhận được đơn kiến nghị của ông đại diện người đứng tên trong đơn và có chữ ký của 07 hộ dân tại Khu 4 thị trấn Ba Chẽ, nội dung kiến nghị: ngừng việc xây và lắp đặt cột phát sóng Mobifone tại Khu 4 thị trấn Ba Chẽ.

Ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhận được đơn của ông Phạm Văn Ảnh, thường trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đơn có nội dung: Đề nghị cho phép hoàn thiện ngôi nhà tạm để ở tại Khu 6, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Phản ánh về việc một số hộ dân lấn chiếm đất rừng nhưng được bao che, không lập hồ sơ xử lý: Hộ ông Vi Văn Tuân, thôn Đồng Tán; hộ ông Lộc Văn Chung, thôn Đồng Doong; hộ ông Vi Văn Tô, thôn Đồng Doong; Một số hộ dân trước đây (năm 2012) lấn chiếm đất rừng để trồng keo, nay đã khai thác hết mà không phải nộp tiền theo tỉ lệ phần trăm như quyết định của UBND huyện (cụ thể ông Lộc Văn Hoàn, ông Phạm Văn Hội cùng trú tại thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm).

Phản ánh về việc UBND xã Đạp Thanh lấy đất của các ông, bà đang sử dụng: giao cho ông Triệu Quý Tề sử dụng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các ông, bà. Các ông, bà đã kiến nghị nhiều lần đến UBND xã Đạp Thanh nhưng chưa được giải quyết (đất của các ông, bà được giao đất năm 1996, với thời hạn 50 năm).

Phản ánh về việc UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác chồng lấn vào đất của gia đình ông, ông đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Nội dung Công văn số 160/TN-MT ngày 05/6/2017 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

Ngày 14/3/2017, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Công văn số 294-CV/HU của Thường trực Huyện ủy Ba Chẽ về chuyển đơn của bà Bùi Thị Thanh, trú tại Khu 3, Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/01/2017 UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 87/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đơn của ông Vi Văn Huy trú tại thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ đại diện cho 08 hộ dân.

1 - 20 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn