Websites liên kết
                                                                                                        
Hướng dẫn nghiệp vụ

Thực hiện Kế hoạch số 3241/KH - UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 1005/SNV - TCCBBC ngày 28/6/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm.

 

Nông dân đang tiến hành dựng lại cây Mía sau cơn bão số 14.

 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 14 gây ra gió mạnh và mưa trên diện rộng, lũ trên các sông suối dâng cao làm ngập lụt, gẫy đ một s diện tích hoa màu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Chăm sóc cây lâm nghiệp.

Những năm trở lại đây, diện tích trồng rừng mới hàng năm trên địa bàn huyện không ngừng tăng, nguyên nhân là do nhân dân các dân tộc trong huyện đã nhận thấy được tầm quan trọng của công tác trồng rừng đối với việc phát triển kinh tế gia đình, làm giàu rừng bền vững.

Bảo vệ an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính đang là vấn đề cấp bách

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 7032/UBND-KHCN ngày 26/12/2013 về việc “Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng máy tính”; Công văn số 73/STTTT-CNTT ngày 10/2/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc “Hướng dẫn nhận diện lỗi bảo mật hệ thống mạng máy tính”.

Một số biện pháp cơ bản đảm bảo an toàn thông tin

Thực hiện Công văn số 170/STTTT-CNTT ngày 07/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc “Hướng dẫn một số biện pháp cơ bản an toàn thông tin”. Nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn một số biện pháp cơ bản đảm bảo an toàn thông tin với những nội dung sau:

Hệ thống thư điện tử công vụ mới.

Thực hiện Công văn số 346/STTTT - CNTT ngày 29/4/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông “V/v chuyển đổi sử dụng hệ thống thư điện tử”. Hệ thống thư điện tử của tỉnh đã chính thức đưa vào vận hành từ ngày 05/5/2014, để việc chuyển đổi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ được kịp thời, đảm bảo an toàn thông tin, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện:

Xây dựng các nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa.

 

Để công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện được thuận lợi và đạt hiệu quả. Ngày 02/7/2015, phòng Kinh tế - Hạ tầng ban hành văn bản số 76/KTHT về Hướng dẫn nhà ở an toàn theo các cấp bão kèm theo văn bản số 1411/SXD-QLXD ngày 25/6/2015 của Sở Xây dựng Quảng Ninh. Ban biên tập Cổng TTĐT huyện đăng tải nội dung đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn biết và nắm được.

Tài liệu tập huấn

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Thanh tra huyện và Kế hoạch số 49/KH-TTr ngày 10/8/2015 về việc tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin tặc giả mạo tấn công hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

Theo ghi nhận Sở Thông tin và Truyền thông, trong thời gian gần đây đã phát hiện tấn công của tin tặc nhằm vào hệ thống thư nội bộ của Tỉnh (@quangninh.gov.vn).

Hướng dẫn trang trí cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

 

Bộ VHTTDL đã có Công văn số 221/VHCS-TTCĐ hướng dẫn Sở VHTTDL; Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trang trí địa điểm bỏ phiếu; mẫu khẩu hiệu tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn