Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1594

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Kho bạc nhà nước huyện

Kho bạc Nhà nước Ba Chẽ: Hợp nhất đầu mối kiểm soát chi

03/10/2017 10:00:00 SA

Thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước” của Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Ngày 02/10, cùng với hệ thống Kho bạc trên toàn quốc, Kho bạc Nhà nước Ba Chẽ đã chính thức triển khai việc hợp nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua hệ thống Kho bạc nhà nước.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn