Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

110

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện Chuyên mục Xây dựng Nông thôn mới, chương trình 135

Tham gia ý kiến vào Dự thảo quy định chế độ thông tin báo cáo về chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017-2020

13/09/2017 11:00:00 SA

Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020;

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện xây dựng dự thảo Quyết định quy định chế độ thông tin, báo cáo về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017-2020:

Tài liệu:

1. Công văn 134/BCĐ-NTM về xin ý kiến tham gia dự thảo quy định chế độ thông tin báo cáo về chương trình NTM huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2017 - 2020.

2. Dự thảo các tài liệu:

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo huyện, Ban chỉ đạo NTM, UBND các xã tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định. Các ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Ban chỉ đạo qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 20/9/2017. Đơn vị nào không gửi ý kiến tham gia coi như đồng ý với toàn bộ dự thảo./.Ban biên tập Cổng TTĐT huyện


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn