Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

31

Đã truy cập :

21755
Tổng quan theo chuyên mục Tình hình Kinh tế - Xã hội

Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2017

12/10/2017 2:20:35 CH

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2017 (có biểu số liệu và thuyết minh gửi kèm).Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2017

11/10/2017 11:33:45 SA

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2017 (có biểu số liệu và thuyết minh gửi kèm).

Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017

11/10/2017 11:24:26 SA

Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017 (có biểu số liệu và thuyết minh gửi kèm).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn