Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1451

Đã truy cập :

21755
Tổng quan theo chuyên mục Thông tin Đầu tư

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ

03/08/2017 1:34:32 CH

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ.

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển vùng nguyên liệu Trà hoa vàng và nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ

02/08/2017 2:13:29 CH

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển vùng nguyên liệu Trà hoa vàng và nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ.

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ (3 dự án)

05/09/2016 11:37:15 SA

UBND huyện ban hành Quyết định 830/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của huyện Ba Chẽ năm 2016, định hướng giai đoạn 2016 - 2020. Lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ gồm 3 dự án: Đầu tư, kinh doanh, quản lý Chợ Trung tâm huyện; Bến xe trung tâm huyện; Dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Ba Chẽ. 

 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Dịch vụ, du lịch (3 dự án)

05/09/2016 9:45:54 SA

Lĩnh vực Dịch vụ, Du lịch gồm 3 dự án: Du lịch tâm linh; Du lịch tổng hợp; Dự án Khai thác du lịch trải nghiệm, khám phá sinh thái tự nhiên.

 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp (3 dự án)

05/09/2016 9:14:37 SA

Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp gồm 3 dự án: Trồng tập trung cây Ba kích tím; Trồng tập trung cây Trà Hoa vàng; Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung.

 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư: Lĩnh vực Công nghiệp-TTCN (3 dự án)

19/07/2016 3:03:07 CH

Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN gồm 3 dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất chế biến: lâm sản; nông sản; dược liệu; sản xuất công nghiệp; Đầu tư khai thác đất sét để sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm sứ mỹ nghệ; Khai thác Đá sản xuất vật liệu xây dựng.

 

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch dự án trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ.

23/03/2016 9:55:32 SA

 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ.

Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch chiến lược của huyện Ba Chẽ

22/03/2016 5:18:43 CH

Nhằm huy động các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài huyện tham gia xây dựng huyện Ba Chẽ trở thành huyện dẫn đầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo công nghiệp - lâm nông nghiệp - dịch vụ gắn với cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Huyện Ba Chẽ công khai rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện thông tin về định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch chiến lược của huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn