Websites liên kết
                                                                                                        
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
2645/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết định số 2645/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt đề cương đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Du lịch
102/TB-UBND 04/12/2017 Thông báo số 102/TB-UBND của UBND huyện về Tổ chức thi tuyển dụng công chức Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 Quản lý công chức, viên chức
2556/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 2556/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp năm 2017 Quản lý công chức, viên chức
2555/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 2555/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 Quản lý công chức, viên chức
2550/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 2550/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 Giáo dục - Đào tạo
2522/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định số 2522/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn :An toàn về an ninh, trật tự" An ninh trật tự
2508/QĐ-UBND 22/11/2017 Quyết định số 2508/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập đoàn thẩm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới xã Lương Mông năm 2017 Kinh tế tập thể
2485/QĐ-UBND 13/11/2017 Quyết định số 2485/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2013-2015 Gia đình
2477/QĐ-UBND 10/11/2017 Quyết định số 2477/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 Thi đua khen thưởng
2474/2017/QĐ-UBND 07/11/2017 Quyết định số 2474/2017/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thương mại
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn