Websites liên kết
                                                                                                        
Văn bản hành chính
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
31/TB-UBND 26/04/2017 Thông báo số 31/TB-UBND của UBND huyện về việc công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án phát triển vùng nguyên liệu trà hoa vàng và nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ Kinh tế tập thể
713/QĐ-UBND 26/04/2017 Quyết định số 713/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án phát triển vùng nguyên liệu trà hoa vàng và nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ Kinh tế tập thể
56/KH-UBND 18/04/2017 Kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND huyện về Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua doanh nghiệp giỏi cơ quan đơn vị văn hóa huyện Ba Chẽ năm 2016 Thi đua khen thưởng
563a/QĐ-UBND 10/04/2017 Quyết định số 563a/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2017 - 2020 Kinh tế tập thể
45a/KH-BCĐ 10/04/2017 Kế hoạch 45a/KH-BCĐ về Phát triển kinh tế tập thể huyện Ba Chẽ năm 2017 Kinh tế tập thể
45/QĐ-BCĐ 10/04/2017 Quyết định số 45/QĐ-BCĐ của BCĐ PTKTTT về ban hành quy chế hoạt động của BCĐ phát triển kinh tế tập thể huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2017 - 2020 Kinh tế tập thể
128/QĐ-UBND 21/02/2017 Quyết định số 128/QĐ-UBND của UBND huyện về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Ông Đàm Văn Khánh) Đất đai - Nhà ở
26/KH-UBND 15/02/2017 Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND huyện thực hiện chủ đề năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" trên địa bàn huyện Ba Chẽ Quản lý công chức, viên chức
16/KH-BCĐ 10/02/2017 Kế hoạch số 16/KH-BCĐ của UBND huyện về công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2017 Quốc phòng
20/KH-UBND 09/02/2017 Kế hoạch số 20/KH-UBND của UBND huyện về năm an toàn giao thông 2017 An ninh trật tự
12345678...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử huyện Ba Chẽ
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203 3888 490; Fax: 0203 3888 205; Email: ubndbc@quangninh.gov.vn