Websites liên kết
Thông tin truy cập

Đang truy cập :

1896

Đã truy cập :

21755
Tin tức sự kiện CHỦ TRƯƠNG - CHÍNH SÁCH

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"

28/02/2014 10:00:00 SA

Ngày 27/02/2014, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 55/BDT-VP Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"

 
Nội dung công văn trên như sau:
Triển khai công văn số 113/UBDT-VP ngày 20/02/2014 và Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”;
Ban Dân tộc đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” theo tiêu chuẩn quy định tại điều 13 và điều 25 của Thông tư số 01/2011/TT-UBDT (đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh tại mục VĂN BẢN PHÁP QUY).
Hồ sơ gồm:
- Tờ trình của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị.
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua.
- Bảng tổng hợp danh sách trích ngang theo mẫu gửi kèm công văn này.
Hồ sơ đề nghị gửi đến Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh trước ngày 07/3/2014, đồng thời gửi qua email: bdt@quangninh.gov.vn để tổng hợp gửi Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ủy ban Dân tộc.
Biểu mẫu Công văn số 55/BDT-VP và Thông tư số 01/2011/UBDT tại file đính kèm.


Bieu tong hop kem theo cong van 55.BDT-VP.doc
Thong tu so 01_2011_UBDT.pdf


Tổ biên tập


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Quản Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lãnh Thế Vinh - Trưởng ban
Địa chỉ: Tầng 4 Nhà khách văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  02033 839 336; Fax:  02033 839 595; Email: bdt@quangninh.gov.vn