Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

946

Đã truy cập :

135142944
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

Chỉ đạo nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần (từ ngày 10-4 đến 16-4-2017)

17/04/2017 10:40:00 SA

QNP - Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các văn bản mới phát hành và một số cuộc họp quan trọng diễn ra từ ngày 10-4 đến ngày 16-4-2017.

Các cơ quan, đoàn thể tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng thi công dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn qua TP Uông Bí

* Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 13-4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về Đề án xây dựng Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn và công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng nhấn mạnh: Năm 2016, Quảng Ninh phải đối diện với nhiều thách thức, nhất là tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành Than, song được sự quan tâm sát sao của Trung ương, với sự nỗ lực hết mình, kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đạt được những chuyển biến tích cực.

Thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tiến hành rà soát trong toàn hệ thống chính trị về phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, phát hiện thấy nhiều yếu kém bất cập cần phải mạnh dạn đổi mới. Chính vì thế, tỉnh quyết tâm xây dựng Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25).

Sau khi nghe tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh rất năng động, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Đồng chí nhấn mạnh: Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quảng Ninh đã chủ động, quyết tâm, kiên trì để đạt được những kết quả như hiện nay và thực tế đã có nhiều đoàn công tác của Trung ương và địa phương trong cả nước đến học tập kinh nghiệm.

Đồng chí đánh giá cao tư duy đột phá của Quảng Ninh trong việc thực hiện rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trách nhiệm của người đứng đầu cũng như tăng cường việc tự chủ tài chính và mở rộng việc hợp tác công tác… Theo đó, cơ cấu tổ chức, chức năng phục vụ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của địa phương đã được kiện toàn, qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý đến một số tồn tại, hạn chế của Nhà nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng đó là: việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong việc thực thi công vụ của một số cán bộ Nhà nước còn chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, quyết liệt; người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền chưa phát huy được hết trách nhiệm…

Đối với việc triển khai đề án 25, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh nghiên cứu kỹ việc nhất thể hóa các chức danh, sáp nhập các phòng, ban, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc đề bạt, bổ nhiệm các cán bộ. Đồng chí giao tỉnh Quảng Ninh rà soát, sắp xếp đơn vị công lập theo đúng chỉ đạo của Chỉnh phủ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; đồng thời kịp thời đề xuất với Chỉnh phủ các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí giao các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chính phủ xem xét, giải quyết.

Báo cáo kết quả triển khai xây dựng Đề án Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở xác định tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xác định xây dựng Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại có casino, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và giao thương quốc tế của khu vực Hành lang kinh tế Trung Quốc - ASEAN; mô hình phát triển theo hướng thân thiện môi trường, bộ máy hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh toàn cầu ở mức cao nhất; khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư, tích cực thu hút và quy tụ nguồn lực sáng tạo, phương thức quản lý mới, tiên tiến; nuôi dưỡng động lực mới cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng để Quảng Ninh thực sự trở thành đầu tàu kinh tế khu vực phía Bắc, có sức lan toả trong vùng và cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh góp phần giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, sáng tạo trong huy động, thu hút các nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung vào các công trình động lực tạo nền tảng cho sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn. Đồng thời, lựa chọn Tập đoàn SunGroup là nhà đầu tư chiến lược của tỉnh để đầu tư phát triển các dự án tại KKT Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm, hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thiện Đề án thành lập Khu HC-KT đặc biệt, sớm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan trong thời gian sớm nhất. Trong đề án đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển; đồng thời định hướng phát triển ngành nghề và xây dựng mô hình chính quyền Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hoá 9 nhóm cơ chế chính sách đặc thù cho Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn như chính sách ưu đãi thuế; chính sách tài chính, tiền tệ, ngân hàng; chính sách về đất đai và nhà ở; chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chính sách quản lý cư trú đối với công dân Việt Nam; chính sách xuất, nhập cảnh, di chuyển thể nhân và giải quyết tranh chấp; chính sách đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu; cơ chế đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và công tác quy hoạch; cơ chế chi thưởng xúc tiến đầu tư và thành lập doanh nghiệp.

Cho ý kiến đề việc xây dựng đề án, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn là dựa trên lợi thế về vị trí, tiềm năng riêng có của Vân Đồn để xây dựng cơ chế, chính sách, bộ máy chính quyền hiện đại, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, được phân cấp mạnh về thẩm quyền trong quản lý; thiết lập các thể chế hành chính, đầu tư, thương mại theo chuẩn mực quốc tế, đủ sức cạnh tranh với các mô hình tương tự trong khu vực và trên thế giới nhằm thu hút đầu tư, thương mại quốc tế, bảo đảm trong khuôn khổ Hiến pháp, phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam; các thể chế, chính sách này phải bảo đảm tính nhất quán, ổn định và lâu dài...

Để xây dựng một luật chung bao gồm cả các quy định chung và quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với từng đơn vị Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh cần chủ động, sớm xây dựng và đề xuất các chính sách ưu đãi đặc thù, đặc biệt đối với Vân Đồn để quy định trong luật, bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Về nguyên tắc, việc xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có ranh giới địa lý xác định nên có thể mạnh dạn cho phép thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, mới, có tính đột phá về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Phó Thủ tướng, phát triển khu HC-KT đặc biệt thì phải có cơ chế, chính sách đặc biệt. “Chúng ta cần có đánh giá, phân tích hết sức kỹ lưỡng các đề xuất chính sách, hình thành các luận cứ khoa học, thuyết phục, có tính thực tiễn cao, làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn và xây dựng dự án Luật đơn vị HC-KT đặc biệt” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng đặt vấn đề, tỉnh Quảng Ninh phải cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét đồng bộ các nội dung Đề án với dự án Luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ của thể chế, pháp luật; bảo đảm trong khuôn khổ Hiến pháp, phù hợp với cam kết quốc tế để sớm triển khai trên thực tế. Đồng thời, yêu cầu Quảng Ninh cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục làm việc, đánh giá cụ thể, nghiên cứu kinh nghiệm các đơn vị khác... để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng khi trình Quốc hội dự thảo Luật đơn vị HC-KT đặc biệt để Quốc hội xem xét, cho ý kiến, để khi Luật được thông qua sẽ thúc đẩy kinh tế các đơn vị HC-KT đặc biệt phát triển mạnh mẽ, phát huy được lợi thế, hiệu quả.

*  Sáng 11-4, tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả triển khai Nghị quyết, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận định tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới tiếp tục phát triển mạnh, bên cạnh những thành quả tích cực sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, do đó, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp quán triệt, thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 18-7-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tôn giáo.

Đồng chí thống nhất 05 quan điểm: tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại đối với tiến trình xây dựng đất nước, dân tộc; đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc cần được tôn trọng và phát huy; nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là vận động quần chúng; công tác tôn giáo là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, đoàn thể và nhân dân; ủng hộ, tạo điều kiện hoạt động tôn giáo theo đúng hiến pháp và pháp luật.

Từ sự thống nhất về nhận thức đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức bằng cách đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về đường lối, chính sách, pháp luật cho tất cả chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; tăng cao năng lực cán bộ làm công tác tôn giáo, có đầy đủ kiến thức, khả năng vận động thuyết phục, trở thành cầu nối giữa đội ngũ chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo và nhà dân với cấp ủy, chính quyền; tăng cường các nguồn lực để bảo tồn, trùng tu tốt các di tích lịch sử, phát huy các giá trị tâm linh để gắn kết với nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân cũng như cung ứng dịch vụ văn hóa, du lịch; triển khai tốt các nhiệm vụ đã giao để hoàn tất việc đề nghị công nhận Danh thắng Yên Tử là di sản văn hóa thế giới và xây dựng địa danh này xứng tầm với vai trò, vị thế và ý nghĩa; triển khai xây dựng các chùa, khôi phục các đền thờ miếu mạo tại các địa phương có vị trí chiến lược tại khu vực biển đảo, biên giới; tăng cường chăm lo xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, nhất là tại những địa bàn đông dân cư có đạo…

Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, tạo điều kiện bồi dưỡng những chức sắc, chức việc, người có đạo tham gia vào HĐND, bộ máy chính quyền, đoàn thể; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động chức sắc, chức việc, người tu hành tham gia xây dựng đảng, chính quyền; chủ động ngăn ngừa hoạt động lợi dung tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân…

* Sáng 11-4, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh họp trực tuyến với các địa phương để nghe đánh giá thực tế kết quả triển khai thực hiện Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp đưa 22 xã và 11 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135, giai đoạn 2017-2020” (gọi tắt Đề án 196).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các sở, ngành và một số địa phương đã tích cực triển khai và phê duyệt đề án xuống cơ sở. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn chậm so với yêu cầu đề ra, do đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt, chỉ đạo thực hiện Đề án 196.

Thời gian tới, tỉnh đề ra mục tiêu sẽ phát triển theo hướng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, vì vậy, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu các huyện miền núi phải quan tâm tới Đề án 196 sao cho việc triển khai phải sát thực tế trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đoàn kết, thống nhất trong từng hộ dân. Phải tiến hành bình xét thi đua và tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân thật sự xuất sắc và có cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất cho từng thôn, khu, từng gia đình để dần thay đổi nhận thức cũng như giúp nhân dân nâng cao thu nhập trong cuộc sống.

Đối với những địa phương chưa phê duyệt Đề án, đồng chí yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành và tiến hành phân bổ vốn ngay trong tháng 4-2017. Việc triển khai vốn hỗ trợ sản xuất và đầu tư phải đảm bảo theo đúng luật ngân sách, tránh để xảy ra tình trạng thất thoát, tiêu cực.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Đề án 196 đến các cấp, các ngành và người dân tại các xã, thôn ĐBKK để tạo sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ, nhân dân trong thực hiện Đề án trên địa bàn.

* Chiều 14-4, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến bổ sung, hoàn thiện Đề án đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn và tổ biên soạn hoàn thiện lại những nội dung đặt ra để trình Ban Cán sự UBND tỉnh Đề án đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn trong ngày 17-4, sau đó sẽ trình Thường trực Tỉnh ủy thông qua, trên cơ sở đó sẽ lấy ý kiến của nhân dân theo quy trình, sớm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

Đối với các nội dung ý kiến của các Bộ, ngành tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ ngày 13/4/2017 liên quan về mô hình tổ chức đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn; thiết lập tổ chức chính quyền một cấp; tổ chức cơ quan tư pháp, nội chính và các cơ quan theo ngành dọc đóng tại địa phương; mối quan hệ (chỉ đạo, điều hành, quản lý, kiểm tra, thanh tra) của các cơ quan trung ương và mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với chính quyền đặc khu Vân Đồn; cơ chế giám sát hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế…, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách cần khẩn trương hoàn thiện và phân tích làm rõ những ý kiến bổ sung vào Đề án trên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm trước tỉnh để làm rõ những nội dung đề xuất liên quan đến lĩnh vực của ngành mình phụ trách, nếu chưa rõ cần chủ động liên hệ ngành dọc của mình để làm rõ những vấn đề chưa giải trình được để đảm bảo Đề án được triển khai tốt nhất, có chiều sâu, thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh.

* Nghe phương án tổ chức quản lý các dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Chiều 13-4, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND TP Hạ Long báo cáo về phương án tổ chức quản lý các dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long.  

Hiện nay, trên Vịnh Hạ Long đang có nhiều dịch vụ thể thao giải trí phục vụ khách du lịch, trong đó phổ biến là chèo thuyền kayak, chèo đò, xuồng cao tốc, dù kéo, dù lượn, thuyền buồm. Tuy nhiên, hầu hết các dịch vụ này đều mang tính tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách và gây ảnh hưởng các phương tiện thủy hoạt động trên Vịnh. Do đó, UBND TP Hạ Long đã xây dựng phương án quản lý các dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành chức năng, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các dịch vụ thể thao giải trí phục vụ trên Vịnh Hạ Long xuất phát từ nhu cầu của du khách và cũng là sản phẩm du lịch hấp dẫn, vì vậy cần có phương án quản lý dịch vụ để đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đồng chí yêu cầu thành phố Hạ Long tiếp thu ý kiến của các ngành tại cuộc họp để hoàn thiện, bổ sung vào nội dung phương án tổ chức quản lý các dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4-2017. Trong đó cần lưu ý một số nội dung liên quan đến các điều kiện hạ tầng đảm bảo tổ chức hoạt động các dịch vụ; yêu cầu kỹ thuật của các phương tiện; xác định khu vực cũng như thời gian hoạt động…

* Chiều 14-4, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP Hạ Long và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tình hình triển khai thực hiện Dự án khai thác than khu Trung tâm mỏ Bình Minh (khu Đồi Chè); Dự án di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân tại khu vực 3, 4, 5, 6 khu Đồi Chè ra khỏi vùng sụt lún và Dự án lập quy hoạch phát triển quỹ đất ở đô thị tại khu 3, 4, 5, 6 khu Đồi Chè.

Trên cơ sở báo cáo của TP Hạ Long và TKV, cùng ý kiến đóng góp của các ngành liên quan, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của TKV, Tổng Công ty Đông Bắc đã phối hợp tích cực với các địa phương trong việc tổ chức di dân thuộc vùng có nguy cơ ảnh hưởng do quá trình khai thác khoáng sản, gây ra sạt lở, úng lụt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của TP Hạ Long trong công tác di dời người dân trên địa bàn ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm; đặc biệt là việc di dời các hộ dân khu 3, 4, 5, 6, khu Đồi Chè thuộc trường hợp cấp bách phải di dời trước mùa mưa bão. Do đó, đồng chí yêu cầu TP Hạ Long khẩn trương tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc di dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún, nguy hiểm, nhất là các hộ dân thuộc diện cấp bạch cần di dời trước mùa mưa lũ năm 2017.

Trong đó, áp dụng cơ chế chính sách phê duyệt tại Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, nguy hiểm; tăng cường vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong diện di dời. Sau khi thực hiện các quy trình, các hộ dân vẫn không chấp hành việc di dời, TP Hạ Long kiên quyết cưỡng chế việc di dời để đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của người dân trong vùng có nguy cơ sụt lún cao.

Đối với Dự án khu đô thị Đồi Chè, phường Cao Xanh, theo quy hoạch ngành Than, dự kiến nằm trong Dự án khai thác than khu Trung tâm mỏ Bình Minh (khu Đồi Chè), hiện đang nằm trong dự án tiền khả thi của TKV, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 4-2017, ngành Than phải khẩn trương có báo cáo chính thức về phương án, lộ trình thực hiện, tiến độ di dời 1.200 hộ trong diện bị ảnh hưởng để UBND tỉnh xem xét quyết định, tránh gây thiệt thòi cho người dân.

* Ngày 18-4, sẽ tổ chức cưỡng chế GPMB Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn qua TP Uông Bí.

Sáng 15-4, tại TP Uông Bí, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Uông Bí - Bắc Ninh (đoạn đi qua phường Phương Đông, TP Uông Bí).

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Uông Bí - Bắc Ninh là dự án trọng điểm, có tác động xã hội rất lớn đến tỉnh Quảng Ninh, do đó TP Uông Bí cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị cần tập trung cao độ thực hiện. UBND tỉnh thống nhất kịch bản cưỡng chế, giao TP Uông Bí chủ trì tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo việc cưỡng chế thực hiện các quyết định thu hồi đất đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hiện hành; đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau tổ chức cưỡng chế; đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình thực hiện cưỡng chế, không làm phát sinh những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đơn vị TP Uông Bí tổ chức vận động, phân tích, giải thích, thuyết phục, tuyên truyền các hộ gia đình liên quan chấp hành các quy định của pháp luật; đảm bảo công tác tiếp công dân thường xuyên liên tục; khảo sát các nội dung kiến nghị của nhân dân còn thiếu sót; khi nhận thông tin kiến nghị của nhân dân nếu đủ thẩm quyền TP Uông Bí giải quyết ngay, nếu không có đủ thẩm quyền báo cáo cơ quan chức năng xem xét và giải quyết nhanh nhất. Đối với công tác hiện trường, TP Uông Bí huy động các lực lượng đủ điều kiện xử lý mọi tình huống xảy ra.

Các lực lượng chức năng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Ban tiếp công dân tỉnh bố trí Lãnh đạo có mặt tại TP Uông Bí, từ ngày bắt đầu cưỡng chế đến khi kết thúc; phối hợp cùng TP Uông Bí thống nhất giải quyết các ý kiến của người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ cùng TP Uông Bí tổ chức triển khai thực hiện thu hồi đất bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trong tháng 4-2017.

Đồng chí yêu cầu cần thực hiện tốt công tác truyền thông, sau cuộc họp này, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp báo nhằm thông tin đến toàn thể các cơ quan truyền thông biết về tình hình triển khai Dự án; trực tiếp chỉ đạo công tác truyền thông, báo chí và phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông khác; theo dõi, cập nhật các thông tin báo cáo UBND tỉnh. Các cơ quan truyền thông, báo chí tỉnh bố trí phóng viên tác nghiệp tại hiện trường để đưa thông tin. Công an tỉnh kiên quyết xử lý các đối tượng chống đối, phát tán những thông tin không đúng sự thật.

Đối với việc phân luồng giao thông, đồng chí giao Sở Giao thông Vận tải rà soát, nắm tình hình gửi các Công ty vận tải về tình hình phân luồng giao thông, đảm bảo tuyệt đối trật tự an toàn thông trên địa bàn; phân công 1 đồng chí lãnh đạo và tổ công tác đóng tại địa bàn Uông Bí từ khi có quyết định cưỡng chế đến khi tổ chức xong cưỡng chế. TP Uông Bí trực tiếp rà soát các mũi giao thông; lực lượng thanh tra giao thông tăng cường lực lượng triển khai, khi cần thiết lên phương án cấm đường. Phương án phòng cháy, chữa cháy đi cùng lực lượng cưỡng chế.

Sau khi bàn giao đất, các nhà thầu cần bổ sung nhân lực tổ chức thi công, thay đổi phương án thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Ngay sau cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục đối thoại với đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi.

Đối với các ý kiến, đề nghị của các hộ dân tại cuộc đối thoại, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tất cả những nội dung trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua đều đúng với quy định pháp luật. Chính quyền luôn áp dụng các cơ chế chính sách pháp luật có lợi nhất cho người dân. Việc thực hiện Dự án là việc làm hết sức cần thiết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao TP Uông Bí chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục tiếp thu các ý kiến khiếu nại của các hộ dân, trên cơ sở đó thành phố phối hợp với cơ quan chức năng sẽ xem xét và tiếp tục đối thoại cùng người dân để làm rõ các vấn đề khiếu nại. Đồng chí kêu gọi các hộ dân tích cực ủng hộ phương án, phối hợp với các tổ chức, chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm mọi vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng./.Trung tâm Thông tin


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn