Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1401

Đã truy cập :

137070631
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

UBND tỉnh họp giao ban xây dựng cơ bản

16/02/2017 1:50:00 CH

QNP – Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sáng 16-2, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức họp giao ban công tác XDCB đầu năm và triển khai công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết ngày 31-12-2016, kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển sau điều hòa, bổ sung của tỉnh là trên 10.161 tỷ đồng - đây là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao nhất trong các năm gần đây, chiếm 64,96% tổng chi ngân sách địa phương.

Năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai thực hiện, chủ động xem xét điều hòa vốn các chủ đầu tư không có khả năng giải ngân hết vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản. Do đó, tổng số giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2016 đến 31-1-2017 đạt trên 9.364 tỷ đồng. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã được triển khai tích cực và quyết liệt, tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán trên địa bàn tỉnh năm 2016 là 2.610 dự án, tăng 1.325 dự án so với cùng kỳ.

Năm 2017 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, nguồn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu giảm 660 tỷ đồng so với năm 2016, tuy nhiên, ngân sách tỉnh đã cân đối dành cho đầu tư phát triển tăng trên 1.940 tỷ đồng, đưa tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm 40,78% tổng chi ngân sách địa phương.

Đến thời điểm này, tổng kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2017 được bố trí là trên 8.299 tỷ đồng. Các nguồn vốn đều được phân bổ sớm từ đầu năm đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai kế hoạch. Việc phân bổ vốn tiếp tục ưu tiên cho công tác thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản…

Báo cáo về công tác quản lý đô thị thời gian tới, đại diện Sở Xây dựng đưa một số giải pháp cụ thể như: thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu đề xuất với UBND tỉnh nhằm đơn giản thủ tục và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng những dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là những dự án, công trình trọng điểm đang tích cực triển khai.

Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay Quảng Ninh đang có môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, điều đó được minh chứng qua việc rất nhiều nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư các dự án lớn tại tỉnh. Đây là cơ hội đối với địa phương, vì vậy, tỉnh hết sức quan tâm, ưu tiên, chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra tiến độ của các dự án.

Năm 2016, tỉnh đã đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực và diện mạo đô thị đã được thay đổi nhờ sự quyết liệt và linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đến nay, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh đảm bảo yêu cầu. Công tác thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản được tập trung giải quyết. Các địa phương phải đảm bảo được khả năng thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản hoặc đã thanh toán xong nợ đọng XDCB mới được khởi công mới các dự án.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng tính chủ động của các ngành, địa phương, chủ đầu tư còn chậm; nhiều chủ đầu tư không đủ năng lực phải tiến hành thuê quản lý dự án dẫn đến thiếu sát sao, chậm chễ. Một số công trình thực hiện GPMB còn chậm ảnh hưởng đến cam kết của tỉnh với các chủ đầu tư...

Phát huy những kết quả đã đạt được, để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm nay, tỉnh tiến hành phân bổ vốn sớm, do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính rà soát lại việc phân bổ vốn tại các địa phương theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy về phần vượt thu 2016.

“Liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, các chủ đầu tư đã được đưa vào phần phân bổ vốn trong ngân sách tỉnh nhưng chưa hoàn thiện thủ tục, đặc biệt là các công trình trọng điểm về giao thông, trong tháng 3-2017 phải hoàn thành. Các công trình khác, chậm nhất 30-4-2017 phải trình duyệt được kế hoạch đấu thấu, nếu không tỉnh sẽ xem xét, điểu chuyển nguồn vốn” – Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Các địa phương dự họp qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Bên cạnh đó, phải tập trung giải quyết dứt điểm cho công tác GPMB các công trình XDCB năm nay cũng như tồn tại của các công trình chuyển tiếp năm trước và ưu tiên GPMB cho các công trình ngành điện để chống quá tải trong mùa hè.

Đồng chí cũng lưu ý trong quá trình chỉ đạo triển khai thi công, phải đảm bảo đúng tiến độ cam kết, nếu chậm tiến độ thì kiểm điểm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu; phải tăng cường quản lý trình tự thủ tục đầu tư theo đúng quy định, tránh thất thoát XDCB, tổ chức thẩm định, giám sát thi công, nhất là các hạng mục ngầm phải có hồ sơ thiết kế thi công cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chỉ đạo: “Đối với các công trình trọng điểm, tỉnh sẽ tiến hành thanh tra ngay từ đầu, còn các công trình cấp địa phương, cần chủ động có kế hoạch thanh tra, kiểm tra để tránh tình trạng phải xử lý, kỷ luật cán bộ khi có xảy ra sai phạm.”

Đối với hoạt động khai thác các công trình sau đầu tư, phải nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý để phát huy hiệu quả dự án. Riêng đối với các công trình nằm trong chương trình 135, chương trình nông thôn mới, cần đặc biệt quan tâm. “Quan điểm của tỉnh là năm 2017, không điều chuyển nguồn vốn sang năm 2018, trừ những trường hợp đặc biệt thì tỉnh sẽ xem xét, giải quyết, do đó, các ngành, địa phương phải bám sát tiến độ và chỉ đạo của tỉnh để thực hiện. Ngoài ra, phải cố gắng tiết kiệm chi thường xuyên để có thể bổ sung cho nguồn vốn đã phân bổ.” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác quản lý đô thị 2017, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nghiên cứu kỹ văn bản 8641/UBND-XD1 ban hành ngày 30-12-2016 của UBND tỉnh. Trong đó, phải lưu ý và ưu tiên đến vấn đề di dân, thoát lũ để tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản khi mùa mưa đến. Các công trình chỉnh trang đô thị cần công bố công khai, chốt thời gian hoàn thành để Ban quản lý dự án và nhân dân biết, giám sát.

Đối với các địa phương đề nghị nâng cấp, phải bám vào tiêu chí của Bộ Xây dựng và ưu tiên vốn để giải quyết cho các tiêu chí đang nợ. Liên quan đến quy hoạch các đô thị thị trấn, thị tứ, phải sớm hoàn thiện, ban hành quy chế quản lý về mặt kiến trúc đô thị để công bố công khai cho cơ quan, đơn vị, người dân chấp hành; quan tâm tới hệ thống chiếu sáng ban đêm; trồng cây xanh; hệ thống cấp, thoát nước; giao thông đối ngoại để hướng tới đô thị đẹp, thân thiện môi trường…/.

 Thùy Châm


Các bài mới:

Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn