Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

1270

Đã truy cập :

137198309
Thông tin quy hoạch
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Khái toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị vành đai 2-3 (khu A2) - thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Khái toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị vành đai 2-3 (khu A2) - thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Khái toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị vành đai 2-3 (Khu A2)- thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Khái toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị vành đai 2-3 (Khu A2)- thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Khái toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu E-E1.1-Khu vực phát triển Kinh tế xã hội vùng biên gắn với An ninh quốc phòng tại xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái- thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 322/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Khái toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu E-E1.1-Khu vực phát triển Kinh tế xã hội vùng biên gắn với An ninh quốc phòng tại xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái- thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10000 khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035

Ngày 1-4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10000 khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2035

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực trung tâm đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3916/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực trung tâm đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Qn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 8-9-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Qn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 13-7-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030 và ngoài 2050

 Ngày 27-3-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030 và ngoài 2050

Cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Long thuê đất (giai đoạn 1) để đầu tư xây dựng trung tâm sơ chế sản xuất giống rau an toàn tại phương Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên

Ngày 3-2-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Long thuê đất (giai đoạn 1) để đầu tư xây dựng trung tâm sơ chế sản xuất giống rau an toàn tại phương Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hà đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 30-12-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hà đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư, dịch vụ tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long

Ngày 12-12-2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7101/UBND-QH1 về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư, dịch vụ tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long

Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài năm 2050

Ngày 28-7-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài năm 2050


 

 

Điều chỉnh ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phương Nam thành phố Uông Bí

Ngày 2-6-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc  điều chỉnh ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phương Nam thành phố Uông Bí

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà

Ngày 8-5-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà

Gia hạn thời hạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy chế biến nông sản và nông trại quản lý trực tiếp tại huyện Đông Triều

Ngày 8-5-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc gia hạn thời hạn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy chế biến nông sản và nông trại quản lý trực tiếp tại huyện Đông Triều

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trụ sở làm việc kho hàng hóa, vật liệu xây dựng tại phường Cẩm Thạch, TPCẩm Phả

Ngày 28-4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2156/UBND-QH2 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trụ sở làm việc kho hàng hóa, vật liệu xây dựng tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hoá chùa Ngoạ Vân - Hồ Thiên, huyện Đông Triều

Ngày 13-2-2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hoá chùa Ngoạ Vân - Hồ Thiên, huyện Đông Triều

Phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

Ngày 23-1-2014,  UBND tỉnh ban hành Quyết định 209/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm bảo trợ tâm thần tỉnh Qn tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Ngày 4-12-2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3313/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm bảo trợ tâm thần tỉnh Qn tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch xây dựng Trung tâm chăn nuôi, trồng cây lâm sản và đặc sản ngoài gỗ tại huyện Ba Chẽ

Ngày 14-10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chăn nuôi, trồng cây lâm sản và đặc sản ngoài gỗ tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

1 - 20 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn