Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri (23/06/2017 8:17:12 SA)

Công văn số 4444/UBND-TD3 về việc giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri.

Chuyển đơn của ông Ngô Quốc Phòng, trú tại tổ 4, khu 6, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí (16/06/2017 8:52:45 SA)

Phiếu chuyển số 753/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Ngô Quốc Phòng, trú tại tổ 4, khu 6, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 93 hộ dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (14/06/2017 9:58:20 SA)

Phiếu chuyển số 748/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 93 hộ dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của 27 hộ dân phường Quang Trung và xã Điền Công thành phố Uông Bí (14/06/2017 9:56:45 SA)

Phiếu chuyển số 747/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 27 hộ dân phường Quang Trung và xã Điền Công thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các ông, bà: Đào Văn Thiện, Nguyễn Văn Trường, Mai Canh Tuất, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Thị Nhiếp, Đoàn Thị Miễn, Nguyễn Thị Là, Lê Thị Bích trú tại khu I, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (14/06/2017 9:55:01 SA)

Phiếu chuyển số 746/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông, bà: Đào Văn Thiện, Nguyễn Văn Trường, Mai Canh Tuất, Nguyễn Thị Thúy, Vũ Thị Nhiếp, Đoàn Thị Miễn, Nguyễn Thị Là, Lê Thị Bích trú tại khu I, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Phúc đại diện Doanh nghiệp tư nhân - Thương mại Hồng Phát, đại chỉ số 226, đường Quang Trung, thành phố Uông Bí (06/06/2017 9:45:49 SA)

Phiếu chuyển số 693/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Phúc đại diện Doanh nghiệp tư nhân - Thương mại Hồng Phát, đại chỉ số 226, đường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Tham dự tiếp dân định kỳ tại thành phố Uông Bí (26/05/2017 10:03:35 SA)

Công văn số 3715/UBND-TD3 về việc tham dự tiếp dân định kỳ tại thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của bà Vũ Thị Thơ, trú tại khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (25/05/2017 4:14:08 CH)

Phiếu chuyển số 658/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Vũ Thị Thơ, trú tại khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Đỗ Thị Mừng, phường Phương Đông, TP Uông Bí (16/05/2017 8:55:48 SA)

Công văn số 3328/UBND-TD3 về việc giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết kiến nghị của bà Đỗ Thị Mừng, phường Phương Đông, TP Uông Bí.

Chuyển đơn của 04 hộ dân gồm: Lê Trọng Minh, Nguyễn Văn Ngãi, Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Sơn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (10/05/2017 8:31:30 SA)

Phiếu chuyển số 541/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 04 hộ dân gồm: Lê Trọng Minh, Nguyễn Văn Ngãi, Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Sơn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Lại Văn Quang, trú tại tổ 44B, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (10/05/2017 8:29:52 SA)

Phiếu chuyển số 540/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Lại Văn Quang, trú tại tổ 44B, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

Chuyển đơn của các ông bà: Hoàng Quốc Chiến, Phạm Trung Tá, Bùi văn Tập, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (10/05/2017 8:20:57 SA)

Phiếu chuyển 536/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông bà: Hoàng Quốc Chiến, Phạm Trung Tá, Bùi văn Tập, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung khiếu nại của 172 hộ dân phường Yên Thanh (25/04/2017 3:26:23 CH)

Công văn số 2802/UBND-TD3 về việc giao UBND thành phố Uông Bí giải quyết nội dung khiếu nại của 172 hộ dân phường Yên Thanh.

Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Liên, trú tại tổ 3, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (lần 2) (17/04/2017 2:19:04 CH)

Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Liên, trú tại tổ 3, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (lần 2).

Phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp một số hộ dân thuộc thành phố Uông Bí (13/04/2017 8:41:19 SA)

 Công văn số 2438/UBND-TD về việc phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp một số hộ dân thuộc thành phố Uông Bí.

Trang: 1 2 3