Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Tất Luật, phường Phương Đông, Uông Bí (22/02/2017 9:53:07 SA)

Công văn số 982/UBND-TD3 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Tất Luật, phường Phương Đông, Uông Bí.

Giải quyết nội dung một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Uông Bí (17/02/2017 3:51:52 CH)

Công văn 894/UBND-TD3 v/v  giải quyết nội dung một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố Uông Bí

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân thành phố Uông Bí (15/02/2017 10:45:44 SA)

Công văn 804/UBND-TD v/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân thành phố Uông Bí

Giải quyết đơn đề nghị của ông Lê Hồng Sơn (con bà Hoàng Thị Đũi) trú tại khu 8, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (24/01/2017 9:32:28 SA)

Công văn số 443/UBND-QLĐĐ1 về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Lê Hồng Sơn (con bà Hoàng Thị Đũi) trú tại khu 8, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.