Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Móng Cái

Về việc giải quyết kiến nghị của bộ ông Từ Văn Minh và hộ bà Chu Thị Xoa trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái liên quan đến công tác GPMB dự án khu tái định cư xóm Vạn Yên tại thôn 9, xã Hải Xuân (20/02/2017 9:11:23 SA)

Phiếu chuyển số 175/UBND-QLĐĐ1 về việc giải quyết kiến nghị của bộ ông Từ Văn Minh và hộ bà Chu Thị Xoa trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái liên quan đến công tác GPMB dự án khu tái định cư xóm Vạn Yên tại thôn 9, xã Hải Xuân

Giải quyết vướng mắc bồi thường đối với bà Phạm Bình Thường trú tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái để thực hiện dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II (03/02/2017 10:04:53 SA)

Văn bản số 561/UBND-QLĐĐ về việc giải quyết vướng mắc bồi thường đối với bà Phạm Bình Thường trú tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái để thực hiện dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II

Giải quyết đơn của ông Vũ Đức Thắng (10/01/2017 9:55:14 SA)

 Công văn số 60/UBND-NC về việc giải quyết đơn của ông Vũ Đức Thắng

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Tống Thị Lan, trú tại tổ 3, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh QN (06/01/2017 3:11:17 CH)

Thông báo số 03/TB-UBND về việc  chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Tống Thị Lan, trú tại to 3, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.